vykřičník

Hlavní hygienička České republiky vydala nový metodický pokyn pro krajské hygienické stanice, jak mají postupovat při rozhodování o nařízení karanténních opatření. V tomto pokynu jsou stanovena pravidla nově s ohledem na šíření nových mutací viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19. Tento metodický pokyn je používán i při rozhodování v situaci, že se onemocnění covid-19 objeví ve škole.

Nově platí, že látková rouška již není považována za dostatečnou ochranu při rizikovém kontaktu. Školní kolektiv patří mezi riziková prostředí, zejména proto, že není možné dodržovat mezi dětmi dostatečné rozestupy. Hlavní hygienička doporučuje používat raději jednorázové chirurgické roušky nebo respirátory FFP2. Doporučujeme, abyste zvážili pro své děti při pobytu ve škole použití právě jednorázových chirurgických roušek, případně respirátorů FFP2. Jednak poskytují Vašemu dítěti vyšší ochranu, jednak to může mít vliv na to, jestli při výskytu onemocnění mezi dětmi ve třídě bude Vašemu dítěti nebo dalším dětem nařízeno karanténní opatření. Připomínáme také, že roušku je doporučeno při dlouhodobém užívání (např. při několikahodinovém pobytu ve škole) měnit, je třeba ji vyměnit vždy, pokud zvlhne, je tedy třeba, aby děti s sebou měly ve škole nejméně ještě jednu až dvě roušky na výměnu (záleží i na typu roušky, kterou používáte). Zároveň ovšem platí, že v případě potvrzení nákazy novou mutací viru  posuzují hygienici riziko  individuálně a mohou nařídit karanténní opatření i osobám, které se chránily jednorázovou rouškou či respirátorem.

Další informace si můžete přečíst v tomto článku —> Pro nařízení karantény platí nová pravidla   <— nebo přímo v —> metodickém pokynu hlavní hygieničky <—-

 Aktuální informace o covid pozitivních kontaktech žáků a pedagogů školy:

1. Paní vychovatelka B. J., která ve dnech 25. 1. – 28. 1. a 1. 2. – 3. 2. 2021 vykonávala přímou pedagogickou činnost v oddělení školní družiny třídy I. B a byla naposledy ve škole 3. 2. 2021, měla výsledek testu ze dne 4. 2. 2021 na covid-19 pozitivní, o tomto výsledku byla škola informována včera večer. Škola dne 5. 2. 2021 kontaktovala hygienickou stanici, která se vyjádřila takto: “Ve škole jsou dodržována stanovená preventivní opatření, karanténní opatření se na žáky ani další zaměstnance školy nevztahují. Prosím však, abyste informovali zaměstnance a zákonné zástupce žáků o tom, že by měli sledovat svůj zdravotní stav a zdravotní stav dětí minimálně po dobu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat praktického lékaře a sdělit mu, že byli oni sami nebo jejich děti v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2. Z preventivních důvodů lze využít možnosti antigenního testování, bližší informace naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/ “

2. Paní  vychovatelka třídy I. B, která byl naposledy ve škole 5. 1. 2021 a nyní je v domácí karanténě, měl/a výsledek testu ze dne 7. 1. 2021 na covid-19 pozitivní. Škola dnes večer 7. 1. 2021, kdy obdržela tuto informaci, kontaktovala hygienickou stanici. KHS se pro školu vyjádřila dne 8. 1. 2021 takto:

“Nebyly shledány důvody pro karanténní opatření pro děti ani zaměstnance školy. Rodiče žáků a zaměstnanci školy by měli sledovat  zdravotní stav žáků/svůj. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19, děti i pedagogové zůstanou doma a rodiče telefonicky kontaktují lékaře – pediatra a konzultují zdravotní stav dítěte, v případě pedagogů platí totéž – kontaktují tel. svého praktického lékaře.”