sova

–>nové k 1. 3. 2021: informace MŠMT<–

usnesení vlády č. 200 – krizové opatření

usnesení vlády č. 216 – krizové opatření

Konzultace žáků nebo zákonných zástupců s pedagogy jsou individuálně možné kdykoliv, prosíme zákonné zástupce, aby si termín konzultace s pedagogy předem domluvili prostřednictvím školy online nebo emailu. Z nařízení MZd a MŠMT (viz výše) vyplývá povinnost od 1. 3. 2021 mít v budově školy respirátor nebo zdravotnickou roušku –  týká se všech zaměstnanců, všech žáků i všech osob do budovy vstupujících, tzn. i žáků přicházejících pro obědy.

ZAPŮJČENÍ ICT PRO DISTANČNÍ VÝUKU

Pro žáky 1. – 9. ročníku je možno opět zapůjčit ICT k distančnímu vzdělávání. Škola také nabízí možnost zajištění dat zdarma prostřednictvím datové SIM. V případě zájmu školu kontaktujte prostřednictvím emailu kopecky@lupacovka.cz nebo tel.: 777 478 655. V případě, že nyní zapůjčenou techniku již nevyužijete (zajistili jste jinak, např. dokoupením), prosíme o její navrácení do školy, aby mohla být zapůjčena těm žákům, kteří ji aktuální využijí – děkujeme.

1. stupeň od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

1. a 2. ročník

Platí zákaz osobní účasti žáků 1. – 2. ročníku na vzdělávání, žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

Rozvrhy synchronní online výuky uvádíme zde:

1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

Paní učitelky zašlou odkaz na synchronní online výuku, která probíhá prostřednictvím MS Teams, zprávou přes školu online. Prosíme, sledujte pravidelně informace na portálu skolaonline.cz.

—> OŠETŘOVNÉ ZDE <—-

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Školní jídelna – stravování žáků 1. a 2. ročníku

Všem žákům 1. – 2. ročníku jsou obědy od 1. 3. 2021 do odvolání odhlášeny. Přihlášení obědů pro zájemce je možné na emailu hola@lupacovka.cz. I nadále platí možnost distančních žáků stravovat se ve školní jídelně.  Výdej se uskuteční od 13:00 do 13:30 hodin. Distančním žákům bude oběd vydán po odčipnutí u výdejního okénka v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Žáci/pedagogové dodržují hygienická opatření dle aktuálního Nařízení vlády. Z provozních důvodů dochází v týdnu 1. 3. 2021 ke změně jídelníčku – děkujeme za pochopení.

individuální konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

3. až 5. ročník

Platí zákaz osobní účasti žáků 3. – 5. ročníku na vzdělávání, žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

Rozvrhy synchronní online výuky uvádíme zde:

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

5. ROČNÍK

 

školní jídelna – stravování žáků 3. – 5. ročníku

Všem žákům 3. – 5. ročníku jsou obědy od 4. 1. 2021 do odvolání odhlášeny. Přihlášení obědů pro zájemce je možné na emailu hola@lupacovka.cz. I nadále platí možnost distančních žáků stravovat se ve školní jídelně. Od 4. 1. 2021 dohází k těmto změnám: Výdej se uskuteční od 13:00 do 13:30 hodin. Distančním žákům bude oběd vydán po odčipnutí u výdejního okénka v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Žáci/pedagogové dodržují hygienická opatření dle aktuálního Nařízení vlády. Z provozních důvodů dochází v týdnu 1. 3. 2021 ke změně jídelníčku – děkujeme za pochopení.

individuální konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

2. stupeň od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

Platí zákaz osobní účasti žáků 2. stupně na vzdělávání, žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

– rozvrh synchronní online výuky od 4. 1. 2021 uvádíme níže, žáci dostanou do žákovských účtů odkaz na online výuku

6. ROČNÍK

7. ROČNÍK

8. ROČNÍK

9. ROČNÍK

– prosíme žáky, aby pravidelně sledovali také portál skolaonline.cz

individuální konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

školní jídelna – stravování žáků 2. stupně

Všem žákům 2. stupně jsou obědy od 4. 1. 2021 do odvolání odhlášeny. Přihlášení obědů pro zájemce je možné na emailu hola@lupacovka.cz. I nadále platí možnost distančních žáků stravovat se ve školní jídelně. Od 4. 1. 2021 dohází k těmto změnám: Výdej se uskuteční od 13:00 do 13:30 hodin. Distančním žákům bude oběd vydán po odčipnutí u výdejního okénka v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Žáci/pedagogové dodržují hygienická opatření dle aktuálního Nařízení vlády. Z provozních důvodů dochází v týdnu 1. 3. 2021 ke změně jídelníčku – děkujeme za pochopení.

 

kroužky, zájmová činnost – přerušení činnosti

pohyb dalších osob v budově školy

– vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

– z nařízení MZd a MŠMT (viz výše) vyplývá povinnost od 1. 3. 2021 mít v budově školy respirátor nebo zdravotnickou roušku – týká se všech osob do budovy vstupujících

ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

 

Informace o nezbytné péči o děti za nouzového stavu pro zaměstnance zajišťující kritickou infrastrukturu – MHMP

Informace o nezbytné péči o děti za nouzového stavu pro zaměstnance zajišťující kritickou infrastrukturu – Praha 3

 

Našli jste chybu či nesrovnalost? Kontaktujte nás na kopecky@lupacovka.cz – děkujeme!