Doba výdeje obědů do krabiček distančním žákům se nemění. Všichni distanční žáci, kteří odebírali obědy v únoru, mají obědy i nadále přihlášené.

Pokud již nemáte o odběr do krabiček zájem, odhlašte si obědy

na telefonu 777 477 984 (pí Holá) nebo na e-mailu: hola@lupacovka.cz.