PROVIZORNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Manuál pro stravování ve školní jídelně od 1. 3. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

  1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci – pouze zaměstnanci přítomní na pracovišti – dezinfikované ruce. Do jídelny vstupují s nasazeným respirátorem či nanorouškou. Dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob. Čas výdeje pro tyto strávníky: 12:00 – 12:30 hod.
  2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
  3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů k nápojovému automatu, kde jim personál kuchyně podá nápoj (slazený, vodu, čaj apod.) a čistý příbor. Strávníci pokračují dále k salátovému baru. Pokud chce strávník polévku, salát či ovocný kompot, řekne si a bude obsloužen personálem kuchyně. Strávník si nesmí sám vzít příbor, nabrat si salát, ovoce, nápoj, kompot či polévku!!!
  4. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
  5. Po konzumaci oběda strávník odnáší svůj tác k odběrovému okénku s nasazeným respirátorem či nanorouškou a nádobí roztřídí jako obvykle.
  6. Z epidemiologických důvodů nejsou přídavky hlavních jídel možné. Strávník si u okénka řekne, pokud chce větší porci. Nápoj do nové skleničky a polévku, salát či kompot do nové misky je možné přidat.
  7. Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, a pedagogové, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, mají nárok na dotovaný oběd. Tito strávníci nekonzumují oběd ve školní jídelně, oběd jim bude vydán v jednorázových jídlonosičích u výdejového okénka školní kuchyně a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Čas výdeje pro tyto strávníky: 13:00 – 13:30 hod. Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.
  8. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky, a to ani v 1. den nemoci. Oběd je nutné do 8.00 hodin odhlásit jako v běžném provozu.

 

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 1. 3. 2021