kuchyně

 Od pondělí 12. 4. 2021 se obědy přihlášeným žákům na distanční výuce budou vydávat od 13:30 do 13:45 hodin. Důvodem je nástup žáků 1. stupně do škol.

Ti žáci 1. stupně, kteří doposud docházeli pro obědy k výdejnímu okénku – “take away”, mají obědy i nadále přihlášené. Po dobu týdenní prezenční výuky ve škole se budou stravovat ve školní jídelně – čip nutný, a po dobu týdenní distanční výuky mohou vyzvedávat oběd v krabičce u výdejního okénka – stačí nahlásit jméno.

Žáci 2. stupně, kteří doposud měli přihlášené obědy a vyzvedávali je u výdejního okénka, je taktéž mají přihlášené a mohou je i nadále v novém výdejním čase 13:30 – 13:45 hod. odebírat.

Ti, kteří již nemají o tento odběr obědů zájem, odhlásí si obědy   u paní Holé, či Markové na tel. č. 777 477 984 nebo na emailu: hola@lupacovka.cz.