kuchyně

Informace o stravování  pro školní rok 2021/2022

Doporučuji rodičům budoucích prvňáčků a nových žáků, aby si do konce srpna zřídili trvalý příkaz na obědy:

500,- Kč  (7-10let)

520,- Kč (11-14 let)

540,- Kč (15 a více let)

Číslo účtu školní jídelny:   35-2000786399/0800,   variabilní symbol:  datum narození dítěte (v pořadí den měsíc rok bez mezer a znaků), splatnost:  k 25. v měsíci předem (v srpnu se již platí na září).

Na třídní schůzky ve středu 1. 9. 2021 si rodiče prvňáčků, kteří mají zájem o školní stravování, přinesou 29,- Kč na čip (možno zaplatit mezi 16.30 – 18.30 hodin u vrátnice). Čipy budou dětem předány v pátek 3. 9. 2021 do tříd. Pokud dítě vlastní Lítačku,  může ji místo čipu používat po aktivaci v kanceláři školní jídelny. Na schůzce budou k dispozici přihlášky ke stravování, které po vyplnění můžete odevzdávat po třídní schůzce do kanceláře šj v přízemí školy. Noví žáci si čip nebo Lítačku zaktivují v průběhu prvního týdne školního roku taktéž v kanceláři šj.

 

Výdej obědů ve středu 1. 9. 2021 bude od 9.00 do 11.00 hodin.

 

Více informací na telefonním čísle 777 477 984 – p. Holá, p. Marková,

e-mail : hola@lupacovka.cz.

 

Miloslava Holá (vedoucí šj)