děti

—> informace MŠMT – provoz od 8. 6. 2021 <—

V pondělí 14. 6., 21. 6., 28. 6. 2021 budou všichni žáci testováni AG testy SEJOY – návod –>ZDE<–

–>videonávod zde<–

ZAPŮJČENÍ ICT PRO DISTANČNÍ VÝUKU

Vzhledem k zahájení plné prezenční výuky prosíme zákonné zástupce o navrácení zapůjčené techniky do ředitelny denně v ranních hodinách (do 8:00), denně v odpoledních hodinách (od 13:00), případně v jiném domluveném termínu. Zákonní zástupci s sebou přinesou i Smlouvu o výpůjčce. V případě, že máte zájem využít zapůjčenou techniku k výukovým účelům i nadále, prosím kontaktuje školu na kopecky@lupacovka.cz či na tel.: 777 478 655.

1. stupeň od 31. 5. 2021 prezenční výuka (ve škole)

Provoz ranní družiny je od 17. 5. 2021 obnoven – denně od 6: 30 do 7:40, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30. Budova školy se pro žáky otevírá v 7:40.

Žáci vstupují do budovy školy takto:

1. a 2. ročník – vedlejší (pravý) vchod

3. – 5. ročník – hlavní (levý vchod)

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole kromě vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (tzn. při vyučovací hodině). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

– pro žáky doporučujeme 2 – 3 chirurgické roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky

Každý týden v pondělí od 7:40 hodin probíhá v testovací místnosti (zadní jídelna) antigenní testování pod dohledem zákonného zástupce a dalšího pedagogického pracovníka školy (týká se žáků 1. až 3. ročníku) a od 8:00 ve třídě pod dohledem paní třídní učitelky.  Zákonní zástupci žáků 1., 2. a 3. ročníku v případě jejich zájmu mají možnost být tomuto testování přítomni – po vydezinfikování rukou, vstup pouze v respirátoru, po ukončení testování zákonný zástupce neprodleně odchází z budovy školy – děkujeme za spolupráci.

Testování se neprovádí v těchto případech (vždy je nutno doložit příslušným potvrzením):

– u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
– u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
– u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

–  při hudební výchově je zakázán zpěv

pohyb dalších osob v budově školy

– ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí – ukončeno ke 14. 5. 2021

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz ranní družiny je od 17. 5. 2021 je obnoven – denně od 6:30, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30.

Připomínáme, že je možno vyzvedávat žáky ze školní družiny do 14:00 a poté od 15:30 (pravidelná vycházka). Další podrobnosti k provozu ŠD naleznete –> ZDE <–

Platba v měsíci květnu 2021 za školní družinu činí 210 Kč.

Školní jídelna – stravování žáků při prezenční výuce (ve škole)

– školní jídelna je v provozu, všichni žáci 1. stupně budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

  • v aplikaci E-jídelníček
  • telefonicky na čísle 777 477 984
  • e-mailem na hola@lupacovka.cz
  • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd

 

2. stupeň od 17. 5. 2021

Všichni žáci – prezenční výuka (ve škole)

Budova školy se pro žáky otevírá v 7:40. Žáci vstupují do budovy školy hlavním (levým) vchodem:

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– odcházejí se převléknout do šatny

– ze šatny v pondělí odcházejí do učeben podle rozvrhu, kde budou otestováni

– žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole kromě vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (tzn. při vyučovací hodině). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

– pro žáky doporučujeme 2 – 3 chirurgické roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky

 

Testování se neprovádí v těchto případech (vždy je nutno doložit příslušným potvrzením):

– u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
– u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
– u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

–  při hudební výchově je zakázán zpěv

Školní jídelna – stravování žáků 2. st. při prezenční výuce (ve škole)

– školní jídelna je v provozu, všichni žáci 2. stupně budou mít automaticky v době prezenční výuky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

  • v aplikaci E-jídelníček
  • telefonicky na čísle 777 477 984
  • e-mailem na hola@lupacovka.cz
  • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd

kroužky, zájmová činnost – přerušení činnosti

pohyb dalších osob v budově školy

– vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

– z nařízení MZd a MŠMT (viz výše) vyplývá povinnost mít v budově školy respirátor nebo zdravotnickou roušku – týká se všech osob do budovy vstupujících

ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

Našli jste chybu či nesrovnalost? Kontaktujte nás na kopecky@lupacovka.cz – děkujeme!