Vážení zákonní zástupci žáků, zástupci zřizovatele školy, pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci,

slavnostním předáním závěrečných vysvědčení našim žákům jsme v ZŠ Lupáčova 30. června zakončili školní rok 2020/2021. Jeho průběh byl do velké míry poznamenán světovou pandemií Covid 19, která zasáhla i do druhého pololetí roku předešlého. Ve škole jsme se společně setkávali od začátku školního roku pouze několik týdnů. Od poloviny října probíhala výuka distanční formou a v květnu se žáci vrátili zpět k výuce prezenční.  S těmito organizačními změnami souviselo mnoho mimořádných opatření, která významně ovlivnila provoz školy a naši práci.

V této souvislosti Vám děkujeme za vynikající spolupráci, důvěru, pomoc a podporu, která umožnila zachovat našim žákům kvalitní vzdělávání i v tak komplikovaných podmínkách, které uplynulý školní rok přinesl.

Přejeme Vám klidné a příjemně prožité léto. Těšíme se na další spolupráci ve školním roce 2021/2022.

Vedení školy