země

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

chtěli bychom Vás tímto informovat o podmínkách cestování žáků do zahraničí. Podle podmínek platných k dnešnímu dni jsou osoby (zákonní zástupci) povinny  informovat školy o cestách do zahraničí dětí a žáků v posledních 14 dnech. Jedná se povinnost zákonných zástupců, škola není povinna tyto informace získávat.  Povinnost byla stanovena v —–> Ochranném opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 23. 8. 2021 do odvolání)<—–, stejně tak v předchozí verzi tohoto Opatření. Informace jsou shrnuty také v materiálu——> Informace pro školy a školská zařízení <——- – režim návratu ze zahraničí MŠMT ze dne 12. 7. 2021. Děti a žáci jsou povinni absolvovat PCR nebo ATG test podle stanovených pravidel rozlišených podle rizikovosti dané země (např. u zemí s extrémním rizikem je nutné PCR test absolvovat mezi 5.-14. dnem po návratu, do předložení negativního výsledku testu je nutná samoizolace). Do doby předložení negativního testu škola neumožní osobní přítomnost dítěte/žáka. (Uplatňuje se, pokud je škola v provozu.) Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na očkované nebo ty, kteří prodělali onemocnění COVID. 

Děkujeme za spolupráci.