děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, tímto článkem zahajujeme předávání informací k nadcházejícímu školnímu roku 2021/2022 tak, abychom jej společně úspěšně, klidně, snadno a bezpečně zahájili. I nadále je třeba dodržovat opatření v souvislosti s nemocí covid19, jako např.:

– dezinfekce rukou při vstupu do školy, před vstupem do jídelny, po použití toalet apod.

– nošení respirátorů nebo roušek ve společných prostorách školy (chodby, šatny, jídelna, toalety)

– kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit

– neumožnění samoobslužného výdeje v jídelně (příbory, nápoje, polévka, salátový bar) – vše vydá zaměstnankyně školní jídelny (toto opatření potrvá minimálně do 17. 9. 2021)

Podrobné infromace, doporučení a nařízení k provozu škol připravilo MŠMT a MZd  —>ZDE<— 

Součástí opatření je také povinnost se 3 x na začátku školního roku otestovat:

Testování  – obecné informace

Ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. proběhne pod dohledem pedagogických pracovníků školy, případně i zákonných zástupců (viz níže) plošné testování antigenními testy zn. GENRUI – VIDEO ZDE. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Testování nepodstupují žáci a žákyně, kteří splní a doloží níže uvedené podmínky:

– očkovaní – 14 dní po plně dokončeném očkování

– prodělaní onemocnění covid-19 (max. 180 dní od prvního pozitivního testu)

– doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a družině a dodržení dalších opatření).

Předpokládáme přítomnost rodičů při testování žáků 1. ročníku. Rodiče žáků 2. a 3. ročníku, kteří chtějí být testování přítomni, prosíme o vyplnění dotazníku –>ZDE<—

 

Testování žáků 1. ročníku: 1. 9. 2021

Testování probíhá během první vyučovací hodiny (od 8:00 hodin): pod dohledem paní třídní učitelky určeného pedagogického pracovníka a za přítomnosti zákonného zástupce/rodiče – podrobnosti viz níže.

Testování žáků 1. ročníku: 6. 6., 9. 6. 2021

Testování bude probíhat způsobem, který dohodnou zákonní zástupci s třídními učitelkami na třídní schůzce 1. 9. 2021 od 17:00.

Testování žáků 2. – 3. ročníku: 1. 9. + 6. 9. + 9. 9. 2021

Testování probíhá během první vyučovací hodiny (od 8:00 hodin) pod dohledem určeného pedagogického pracovníka nebo za přítomnosti zákonného zástupce/rodiče již od 7:45 v prostoru školní jídelny (přízemí vpravo) a školní družiny (přízemí vpravo). Zákonné zástupce, kteří chtějí být testování přítomni, prosíme o vyplnění dotazníku —>ZDE<—

Testování žáků 4. – 9. ročníku: 1. 9. + 6. 9. + 9. 9. 2021

Testování probíhá během první vyučovací hodiny (od 8:00) pod dohledem určeného pedagogického pracovníka.

Níže uvádíme další informace k průběhu začátku školního roku

1. září 2021

ŽÁCI 1. ROČNÍKU – VYUČOVÁNÍ 8:00 – 9:40

Prosíme rodiče/zákonné zástupce, aby s dětmi přišli před budovu školy v 8:00 hodin. Zde Vás budou očekávat paní třídní učitelky.

První vyučovací hodina (8:00 – 8:45)

Bude probíhat antigenní testování žáků, předpokládáme přítomnost zákonných zástupců. Žáci se nepřezouvají a neberou si s sebou ani školní tašku. Prosíme rodiče i žáky, aby měli nasazený respirátor. Paní učitelky rozdělí žáky každé třídy na dvě skupiny – chlapci a dívky, kteří odejdou společně s rodiči a pedagogickými pracovníky do testovacíh místností. Testovacími místnostmi budou pro jednu skupinu kmenové učebny v 1. patře školy (I. A – učebna č. 51, I. B – učebna č. 38, I. C – učebna č. 53), pro druhou skupinu jiné prostory školy (školní družina, další učebna). Po otestování a nahlášení výsledků pedagogickým pracovníkům odcházejí žáci do svých kmenových učeben a rodiče ze školy.

Druhá vyučovací hodina (8:55 – 9:40)

Bude probíhat ve třídě s paní třídní učitelkou, prosíme rodiče, aby na své děti případně počkali před školou či v galerii školy u vchodu. Rámcové fotografie z prvního dne dětí ve třídě zveřejníme na webu školy. V 9:40 přivedou paní učitelky děti zpět před školu, předají je osobně rodičům, případně paním vychovatelkám do školní družiny, které s nimi poté půjdou na oběd.

Provoz školní družiny je denně do 17:30, provoz ranní družiny je od 2. 9. 2021 denně 6:30 – 7:40.

Od 17:00 hodin se konají třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku v jednotlivých třídách. Rodiče vstupují v rouškách. Na této třídní schůzce se seznámíte s paní třídní učitelkou, paní vychovatelkou, vyplníte všechny nezbytné dokumenty a dozvíte se základní informace o výuce i o družině. Již od 16:30 až do 18:30 je možno v kanceláři vedoucí školní jídelny (v přízemí vpravo od vchodu do školy) zajistit dětem obědy.

ŽÁCI 2. AŽ 5. ROČNÍKU – VYUČOVÁNÍ 8:00 – 9:40

Žáci 2. až 5. ročníku vstupují do budovy školy v čase 7:40 – 7:55, nepřezouvají se a jdou rovnou do své kmenové třídy podle rozpisu u vchodu do školy. Vstupují (hlavním) vchodem u vrátnice. Do budovy školy se žáky vstupují pouze ti rodiče, kteří chtějí být přítomni testování dětí a elektronicky se registrovali —>ZDE<—  Po ukončení výuky v 9:40 žáci odcházejí domů nebo jsou předáni do školní družiny.

ŽÁCI 6. AŽ 9. ROČNÍKU – VYUČOVÁNÍ 8:00 – 9:40

Žáci 6. až 9. ročníku vstupují do budovy školy v čase 7:40 – 7:55, nepřezouvají se a jdou rovnou do své kmenové třídy podle rozpisu u vchodu do školy. Vstupují (hlavním) vchodem u vrátnice. Rodiče nevstupují do budovy školy. První vyučovací hodinu proběhne testování žáků, druhou vyučovací hodinu třídnícká hodina. Po ukončení výuky v 9:40 žáci odcházejí domů.

OBĚDY

Obědy se vydávají v čase 9:40 – 12:00 hodin.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

V tento den je provozní doba školní družiny 9:40 – 17:30 (není ranní družina).

2. září 2021 – den třídního učitele

ŽÁCI 1. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 11:40, žáci se nepřezouvají a jdou rovnou do třídy. Jsou po celé dopoledne s paní třídní učitelkou. Poté přecházejí do družiny nebo odcházejí domů.

ŽÁCI 2. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 12:35, žáci se nepřezouvají a jdou rovnou do třídy. Jsou po celou dobu vyučování paní třídní učitelkou nebo panem třídním učitelem.

OBĚDY

Obědy se vydávají od 11:40 do 13:15.

3. září 2021

ŽÁCI 1. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 11:40, žáci se již přezouvají. Zkrácená výuka do 11:40 probíhá podle rozvrhu.  Poté žáci přecházejí do družiny nebo odcházejí domů.

ŽÁCI 2. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 12:35, žáci se již přezouvají. Zkrácená výuka do 12:35 probíhá podle rozvrhu.

OBĚDY

Obědy se vydávají od 11:40 do 13:15.

6. září 2021

PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ VŠECH ŽÁKŮ – INFO VIZ VÝŠE.

Výuka probíhá plně podle rozvrhu.

OBĚDY

Obědy se vydávají již v pravidelném čase 11:40 – 14:00.

7. září 2021

Jednání Školské rady od 16:30, poté jednání hlavního výboru Rodičovské unie od 17:30.

9. září 2021

PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ VŠECH ŽÁKŮ – INFO VIZ VÝŠE.

14. září 2021 Valná hromada RU a společné třídní schůzky

Valná hromada Rodičovské unie od 17:00 – jídelna školy.

Od 18:00 hodin se konají společné třídní schůzky v jednotlivých třídách s třídními učiteli (bez konzultace s jinými učiteli). Předpokládaná výše příspěvku rodičovské unii vybíraná zástupcem rodičů v rodičovské unii je ve výši 250 Kč.

17. září 2021

Konec elektronické evidence kroužků na webu školy —> ZDE <—