Ve středu 1. 9. 2021  v době od 16:30 do 18:30 hodin je možné zakoupit čip na obědy (29,- Kč) v kanceláři vedoucí školní jídelny v přízemí vedle vrátnice. Čipy budou dětem přiděleny do školní družiny v pátek 3. 9. 2021. Do pátku 3. 9. bude oběd prvňáčkům vydán bez čipu.

Přihlášky ke stravování a další potřebné informace o stravování budete mít k dispozici na třídní schůzce u svého třídního učitele. Vyplněné přihlášky je možné odevzdat do kanceláře školní jídelny v přízemí školy po třídní schůzce (do 18:30 hodin), anebo do pátku 3.9. 2021 v době od 7:00 do 14:00 hodin.

 

Děkuji.

 

Holá