děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

děkujeme za Váš zájem o akci Návštěvní den rodičů ve výuce. V současné chvíli je registrace ukončena, akce se prosím neúčastněte bez registrace. Další možnost bude za měsíc, a to dne 3. 11. 2021.

Dne 6. 10. 2021 nabízíme možnost účastnit se výuky Vašeho dítěte, vidět, jak pracuje, jak se zapojuje do výuky, jakými metodami učitelé pracují, jaké je klima ve Vaší třídě. Návštěvní den je určen pro rodiče stávajících žáků přímo do hodin, ve kterých se dítě vzdělává.