Manuál pro stravování ve školní jídelně od 4. 10. 2021

(dle metodického pokynu MŠMT)

 

  1. Před vstupem do jídelny mají všichni strávníci dezinfikované ruce. Žáci vstupují do jídelny s nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem, dospělí strávníci (zaměstnanci) s nasazeným respirátorem. Strávníci dodržují bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.
  2. Strávníci uchopí tác, odčipují si – čip je povinný!!!
  3. Strávníci odeberou oběd a postupují podél pojezdů. Vezmou si příbor, nápoj, polévku, salát či ovoce a jdou se usadit ke stolu.
  4. Přídavky jsou povoleny.
  5. U jednoho stolu smí sedět maximálně 4 strávníci.
  6. Po konzumaci oběda strávník s nasazeným respirátorem či rouškou odnáší svůj tác k odběrovému okénku a nádobí roztřídí jako obvykle.

Oběd nebude vydán strávníkovi, kterému je nařízena karanténa nebo izolace, či nemá oběd přihlášený.

  1. Po dobu trvání tohoto provizorního řádu šj nebude možné z hygienických a epidemiologických důvodů odebírat obědy do přinesené krabičky.

První den neplánované nepřítomnosti (např. nemoc) je oběd možné vyzvednout v menuboxu (menubox vydává školní jídelna) po nahlášení ve vrátnici školy, a to v době od 12.00 do 12.30 hodin. Tuto skutečnost je třeba nahlásit do 8.00 ráno příslušného dne na tel. č.: 777 477 984, či na email: hola@lupacovka.cz. Odhlášení oběda je možné do 8.00 hod.

 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

 

Holá

 

 

V Praze 30. 9. 2021