PCR test ze dne 6. 10. 2021 prokázal pozitivní výsledek u žáka/žákyně ve třídě V. C. V týdnu 11. 10. – 15. 10. 2021 bude ve třídě V. C zahájena distanční výuka, od úterý 12. 10. 2021 také synchronní online výuka. Rodiče žáků třídy V. C, na které se vztahuje karanténa mohou kontaktovat školu, pokud budou potřebovat zapůjčit ICT techniku, na emailu kopecky@lupacovka.cz. Rozvrh online výuky, informace o obědech a další organizační informace zašle škola v dalších zprávách rodičům a žákům třídy V. C.