Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci,

v publikaci Atlas školství, kterou každý žák ode mě obdržel na konci října, na str. 10 je uveden kompletní postup v přijímacím řízení na střední školy pro příští školní rok, včetně postupu po obdržení výsledků 1. kola přijímacího řízení. (www.atlasskolstvi.cz)

Proto jen stručně shrnuji:

Uchazeč je v 1. kole přijatý:

Zápisový lístek, který jste přebírali proti vašemu podpisu zde ve škole, odevzdáte do 10 pracovních dnů do střední školy, kam žák definitivně nastoupí.

Uchazeč není v 1. kole přijatý:

Ve střední škole vyzvednete rozhodnutí o nepřijetí, případně si pro něj dojdete na poštu.

Pokud je žák „pod čarou“ přijatých uchazečů do 40 – 50 místa, doporučuji napsat odvolání. Odvolání musí být odesláno do 3 dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí řediteli příslušné střední školy.

Během vyřizování odvolání je možné podat libovolný počet přihlášek do 2. kola přijímacího řízení do škol, které nenaplnily počet uchazečů. Jejich seznam bude zveřejněný na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy v sekci školství a bude průběžně aktualizován. Taktéž ho najdete na webu www.atlasskolstvi.cz.

Jako podklad pro elektronické vyplnění přihlášek do 2. kola přijímacího řízení mi žák přinese názvy škol a kódy a názvy zvolených oborů. Já přihlášky vytisknu, potvrdím a předám zpět žákovi.

Ve 2. kole přijímacího řízení se již nekoná jednotná přijímací zkouška.

Pokud je žák přijatý na jednu střední školu a chtěl by raději na druhou, kam podáváte odvolání, zápisový lístek odevzdejte na první školu a v případě kladného výsledku odvolání jej z této školy vyzveděte a přeneste na školu, kde vyhověli Vašemu odvolání.

v níže uvedeném materiálu jsou obsaženy všechny základní informace k přijímacímu řízení na gymnázia a střední školy ve školním roce 2021/2022.

2021_Celkova informace_prijimaci rizeni SS

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, 777 477 981, kubrova@lupacovka.cz