vykřičník

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci,

v níže uvedeném materiálu jsou obsaženy všechny základní informace k přijímacímu řízení na gymnázia a střední školy ve školním roce 2021/2022.

2021_Celkova informace_prijimaci rizeni SS

Nyní vybírejte střední školy, navštěvujte jejich webové stránky a dny otevřených dveří.

Na přelomu října a listopadu dostane ve škole každý žák 9. ročníku Atlas školství s přehledem všech středních škol a gymnázií v Praze a okolí.

Aktuální důležitý termín je 30. 11. 2021, dokdy musí zákonní zástupci žáků podat přihlášky na střední školy, ve kterých je pořádána talentová zkouška. Přihlášky vyplním elektronicky ve škole, žáci ode mě dostanou formulář “Podklady pro vyplnění přihlášek na střední školy”, který mi přinesou vyplněný nejpozději do 20. 11. 2021.

Úprava podmínek přijímacích zkoušek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

2020 – úprava podmínek přijímací zk. u žáků se SVP

uprava_podminek_zkoušky

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň