V příloze uvádíme schéma postupu pro karanténu žáků, který určilo MZd: KARANTÉNA POKYN MZd

Ke dni 27. 11. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně ve třídě III. A a ve třídě V. A – naposledy ve škole dne 25. 11. 2021. Škola kontaktovala KHS, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa(předpokládáme do 2. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

Ke dni 25. 11. 2021 byl PCR testem potvrzen pozitivní výsledek žáka/žákyně III. B. Škola kontaktovala KHS, byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa(předpokládáme do 2. 12. 2021). Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

Ke dni 24. 11. 2021 byly PCR testem potvrzeny dva případy ve třídě III. C a jeden případ ve IV. C. Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky/žákyně, kteří/ré byli/y testováni/y ve škole v pondělí 22. 11. 2021 antigenním testem a ihned opustili/y školu, v tomto případě se karanténa nenařizuje. Rodičům ostatních žáků doporučujeme u svých dětí sledovat příznaky onemocnění a po domluvě s pediatrem případně podstoupit PCR test dětí.

Ve třídě V. B byl ke dni 20. 11. 2021 PCR testem potvrzen druhý pozitivní výsledek žáka/žákyně, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy bude celé třídě nařízena karanténa do 26. 11. 2021 (výjimku mají očkovaní žáci a žáci s prodělaným onemocněním covid do 180 dnů). Další informace obdrželi zákonní zástupci školu online a příp. emailem.

Ve třídě VI. A byl ke dni 19. 11. 2021 PCR testem potvrzen druhý pozitivní výsledek žáka/žákyně, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy bude celé třídě nařízena karanténa do 22. 11. 2021 (výjimku mají očkovaní žáci a žáci s prodělaným onemocněním covid do 180 dnů). Další informace obdrželi zákonní zástupci školu online a příp. emailem.

PCR test ve třídách II. B, III. A, V. A, V. B, VIII. B ke dni 19. 11. 2021 potvrdil pozitivní výsledek žáka/žákyně. Škola kontaktovala KHS, základě něhož byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa. Ostatní žáci zatím pokračují v prezenční výuce.

PCR test ve třídě I. B ke dni 17. 11. 2021 potvrdil pozitivní výsledek žáka/žákyně. Škola kontaktovala KHS, na základě něhož byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa, předpokládáme do úterý 23. 11. 2021. Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

PCR test ve třídách VI. A, VI. B, IX. A ke dni 17. 11. 2021 potvrdil pozitivní výsledek vždy u jednoho žáka/žákyně. Škola kontaktovala KHS, na základě něhož byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (škola zákonné zástupce kontaktovala telefonicky). Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce. V IX. A byli všichni vytipovaní žáci očkovaní, karanténa se nenařizuje, pokračují v prezenční výuce.

Ve třídě IV. B byl ke dni 17. 11. 2021 PCR testem potvrzen druhý pozitivní výsledek žáka/žákyně, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy byla celé třídě nařízena karanténa do 19. 11. 2021 (výjimku mají očkovaní žáci a žáci s prodělaným onemocněním covid do 180 dnů). Další informace obdrží zákonní zástupci a žáci třídy IV. B přes školu online a příp. emailem.

PCR test ve třídě IX. C ke dni 17. 11. 2021 potvrdil pozitivní výsledek žáka/žákyně. Škola kontaktovala KHS, na základě níž byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (2 žáci/žákyně, ostatní naočkovaní – nemusí do karantény) – do pondělí 22. 11. 2021. Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

Dne 15. 11. 2021 při antigenním testování ve škole vyšel celkem 3 žákům/žákyním (III. A, IV. B, VI. A) pozitivní výsledek testu, žák/žákyně opustil/a školu a podstoupil/a PCR test, podle výsledku testu bude škola postupovat podle nařízení hygienické stanice hl. m. Praha. Pozitivní výsledek žáka/žákyně III. A byl potvrzen PCR testem, škola kontaktovala hygienickou stanici a bude postupovat podle jejich nařízení.

Ve třídě VI. C byl PCR testem potvrzen druhý pozitivní výsledek žáka/žákyně, na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy byla celé třídě nařízena karanténa do 19. 11. 2021 (výjimku mají očkovaní žáci a žáci s prodělaným onemocněním covid do 180 dnů). Další informace obdrží zákonní zástupci a žáci třídy VI. C přes školu online a příp. emailem.

PCR test ze dne 10. 11. 2021 prokázal pozitivní výsledek žáka/žákyně třídy V. B, žák/žákyně byla naposledy ve škole 8. 11. 2021. Škola kontaktovala KHS, na základě níž byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (5 žáků/žákyň) – do pondělí 15. 11. 2021. Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

PCR test ze dne 11. 11. 2021 prokázal pozitivní výsledek žáka/žákyně třídy VII. B, žák/žákyně byla naposledy ve škole 11. 11. 2021. Škola kontaktovala KHS, na základě níž byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (5 žáků/žákyň). Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce.

Dne 8. 11. 2021 při testování ve škole vyšel žáku/žákyni I. A a VIII. C pozitivní výsledek testu, žák/žákyně opustil/a školu a podstoupil/a PCR test, který byl také pozitivní. Vzhledem k přijatým opatřením a termínu testování ve škole v pondělí před vyučováním, resp. na začátku 1. vyučovací hodiny, dle vyjádření KHS nebudou ostatní žáci v karanténě a pokračují v prezenční výuce ve škole.

Také ve třídě IV. B byl/a dne 4. 11. 2021 mimo školu pozitivně testován/testována žák/yně. 4 žáci třídy IV. B zůstávají v tomto týdnu v karanténě.

PCR test ze dne 3. 11. 2021 prokázal pozitivní výsledek u žáka/žákyně ve třídě VI. B.  Škola kontaktovala KHS, na základě níž byli vytipováni žáci/žákyně, kterých se bude týkat karanténa (5 žáků/žákyň). Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce. Všichni pedagogové budou komunikovat se všemi žáky/žákyněmi VI. B v karanténě v souvislosti v výukou. Prioritním komunikačním kanálem je škole online, případně další domluvený způsob (např. školní email apod.).