vykřičník

Vážení rodiče, zákonní zástupci, chtěli bychom Vám i Vašim dětem poděkovat za spolupráci při všech testováních.

Výsledkem testování ze dne 29. 11. 2021 bylo celkem 5 pozitivních výsledků antigenního testování – tři ve III. C, jeden ve III. A a jeden v VIII. C. Žáci, kterým vyšel test pozitivně, ihned opustili školu a podstoupí PCR test.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci bylo MŠMT a MZd nařízeno povinné plošné testování ve školách, a to (zatím) do konce února. Budeme postupovat jako při předchozích testováních – viz níže. Dále bychom chtěli upozornit, že pokud žák není v termínu testování ve škole, je potřeba ho otestovat první den jeho nástupu do školy. Rozhodnutí MŠMT a MZd naleznete –>ZDE<– a –>ZDE<–

Opět bychom chtěli požádat a předem poděkovat za spolupráci při tomto opětovném testování.

každé pondělí – testování žáků antigenními testy – organizace testování bude následující:

1., 2., 3. ročník – možnost testování s rodiči/zákonnými zástupci

Pokud se budou rodiče žáků 1. až 3. ročníku účastnit testování: testování probíhá pod dohledem určeného pedagogického pracovníka a přítomnosti zákonného zástupce/rodiče již od 7:45 v prostoru školní jídelny (přízemí vpravo) a školní družiny (přízemí vpravo) – bude označeno.

1. až 9. ročník – bez přítomnosti rodičů/zákonných zástupců 

Testování probíhá během první vyučovací hodiny (od 8:00 hodin) pod dohledem určeného pedagogického pracovníka.

Testování se nemusí účastnit žákyně/žák, která/který:

a) byl/a očkován/a proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem, že uplynulo nejméně 14 dní  od dokončeného očkování

b) prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj/u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu  viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více  než 180 dní – a toto doloží

c) absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý  antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a toto doloží.