Podzim v družině 2. A + 4. B

Ve školní družině máme různá témata, ta navazují také na to, co se zrovna děti učí s paní učitelkou. Zabývali jsme se městem a místem, koukali do mapy a učili se v ní orientovat. Děti našly například svou cestu do školy, nebo hledaly místa, která už v Praze navštívily. Hledali jsme i důležité historické a architektonické památky. Taky jsme společně vytvořili 3D model města z kartonu, prohlíželi si knihy o architektuře, mluvili o rozdílu měst a vesnic.

Malovali jsme akvarel s podzimním listím ve větru a u prohlížení nasbíraných listů se zároveň snažili je rozpoznávat podle dvou druhů kartiček, které máme ve třídě. Četli si zajímavosti o stromech. Ani nás neminula nejoblíbenější podzimní výtvarná technika – frotáž. Kreslili jsme voskovkami Apolenka, které vyrábějí přímo včelaři. Voskovky krásně voní, protože jsou přírodní, obsahují včelí vosk a tak dětem voněly obrázky i ruce po práci.

Založili jsme s dětmi kufřík k tématu „Světlo a tma“ – do něj sbíráme jakékoliv předměty, které s tím souvisí, později je budeme využívat na experimentování se světlem a tmou. Broušená sklíčka, zrcátka, barevné fólie, ruličky na krasohled apod. S tím také souvisí naše stínové divadlo vyrobené z krabice! Děti vyrobily loutky z černého papíru a když je později odpoledne tma, hrají vlastní smyšlené příběhy, příběhy inspirované pohádkami, nebo se snaží improvizovat a reagovat jeden na druhého při společném představení. Jako jednoduchý hudební doprovod často poslouží xylofon.

Hrajeme i nejrůznější hry, nejraději na velkém dětském hřišti na Parukářce. Ale i ve třídě, třeba deskovky, hádací a schovávací hry, pantomimu…  Dvakrát týdně jsme v herně, kde je dost prostoru, oblíbená velká dřevěná stavebnice a taky vedlejší místnost, kde se dá hrát fotbal nebo střílet na koš.

Podzim je fajn, odpoledne spousta barev a brzy tma, ale ta se hodí pro stínové divadlo!