Od 1. 9. 2022 je cena oběda stanovena takto:

 

Strávníci 7 – 10 let …………… 28,- Kč …………… 560,- Kč měsíčně

Strávníci 11 – 14 let ……….…. 29,- Kč ……………  580,- Kč měsíčně

Strávníci 15 a více let ……..…  30,- Kč …………… 600,- Kč měsíčně

 

Stravné se platí na účet školní jídelny: 35-2000786399/0800.

Variabilní symbol: datum narození strávníka ve tvaru den měsíc rok bez mezer a znaků

(např. 5. září 2010 = 05092010).

Prosím Vás, zařiďte si trvalý příkaz na výše uvedenou měsíční částku a první platbu proveďte v srpnu.

Přihlášky ke stravování pro budoucí prvňáčky budou předány na schůzce dne  8. 6. 2022 od 15.00 hodin. Zákonní zástupci, kteří se této schůzky nezúčastní, si přihlášku ke stravování mohou vyzvednout v kanceláři ŠJ nebo na vrátnici školy.

Zároveň je  potřeba zakoupit čip na obědy za cenu 29,- Kč, aby si Vaše dítě mohlo volit mezi dvěma menu. Tento čip bude možné zakoupit v kanceláři ŠJ již od pondělí 29. 8. 2022 u pí Holé, Markové v čase od 8.00 do 12.00 hodin. Je také možné místo čipu používat „Lítačku“, kterou je potřeba zaktivovat v kanceláři ŠJ (aktivace možná od 2. 9. 2022).

Žáci nově nastupující do naší školy si mohou přihlášku a čip vyřídit sami taktéž v kanceláři ŠJ již od 29. 8. 2022 ve stejném čase, nebo si mohou přihlášku vyzvednout na vrátnici školy.

Ti, kteří si nestihnou vyzvednout přihlášku a zaplatit čip do 31. 8. 2022, mají možnost toto vyřídit dne 1. 9. 2022 v čase od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři ŠJ.

Další informace na telef.: 777 477 984 (Holá, Marková), 222 715 691/ linka 107,

email: hola@lupacovka.cz.

 

Holá Miloslava

vedoucí ŠJ