• Poslední odhlášku obědu bude možné učinit do čtvrtku 23. 6. 2022.
  • Od 24. 6. do 30. 6. 2022 se vaří jedno menu.
  • Výdej obědů: 24. – 29. 6. 11:40 – 13:15 hodin, 30. 6. 9:00 – 11:00 hodin
  • V případě náhlé nemoci je možné vyzvednout si oběd v jídlonosiči (vlastní škola). Tuto skutečnost je potřeba nahlásit do 8:00 hodin ráno telefonicky (777 477 984) či emailem (hola@lupacovka.cz). Doba výdeje jídlonosičů: 12:00 – 12:30 hodin.

 

Holá, vedoucí ŠJ