děti

Vážení pedagogové, provozní zaměstnanci školy, milé žákyně, milí žáci, Vážení rodiče, zákonní zástupci,

končí dalších deset měsíců společné práce a setkávání v naší škole. Dnešním slavnostním předáním vysvědčení jsme zakončili školní rok 2021/2022. A jaký byl?

Počátek roku částečně poznamenala slábnoucí pandemie, výuka v některých třídách probíhala ještě distančně, ale na základě předchozích zkušeností jsme si s nastalou situací úspěšně poradili. Velmi rádi jsme pak přivítali zrušení všech mimořádných opatření a vrátili se k prezenční výuce. I v tomto roce si někteří žáci vedli výborně ve sportovních i vědomostních soutěžích a olympiádách, jiní složili mezinárodní zkoušky z angličtiny. Jsem potěšen, že máme ve škole žáky, kteří na sobě pracují nad rámec běžných studijních povinností a na veřejnosti úspěšně reprezentují naši školu. Všem těmto žákům děkuji a blahopřeji k dosaženým úspěchům. Uznání však patří každému žákovi, který věnoval svému vzdělávání úsilí a udržoval korektní vztahy s učiteli a spolužáky.

V průběhu školního roku jsme uskutečnili akce, které jsme v předchozích dvou letech museli oželet. Žáci na druhém stupni vyjeli na cyklistický, lyžařský i turistický kurz, na zahraniční výjezd do Drážďan, v rámci projektu Poznáváme Česko byla uspořádána řada exkurzí za kulturními a přírodními památkami České republiky, třídy a oddělení školní družiny opět velmi aktivně vyjížděly na kulturní představení, do knihoven a divadel, na dopravní hřiště i na plavání, v rámci výuky byli do školy zváni na besedy rodiče žáků a odborníci z oblasti společenských a přírodních věd.

Do života školy zasáhlo ve druhém pololetí rozpoutání konfliktu na Ukrajině. Naši zaměstnanci i žáci vyjádřili občanům Ukrajiny svojí pohotovou finanční i materiální pomocí podporu, do školy bylo okamžitě přijato několik desítek ukrajinských dětí.

Na sklonku školního roku začala v celé školní budově rozsáhlá rekonstrukce, která klade velké nároky na organizaci výuky a mimoškolních akcí, ale především na zajištění bezpečnosti všech přítomných.

Nejen v této souvislosti patří velké poděkování pedagogickým pracovníkům za svědomitě odvedenou práci při každodenním vyučování i při všech zmíněných školních aktivitách. Velkým přínosem byla pro nás po celý rok podpora paní speciální pedagožky a pana psychologa.

Za výbornou spolupráci děkuji paním Komrsové a Haislové z ekonomického oddělení, paní Ivanšíkové, manželům Průškovým, paním kuchařkám ze školní jídelny i paním uklízečkám.

Vážení zaměstnanci, milí žáci,

věřme, že nadcházející školní rok zahájíme v estetickém prostředí a že budeme mít dostatek klidu na soustředěnou práci, která nám přinese radost z poznávání všeho nového.

Přeji všem dlouhé, bezstarostné a příjemné léto!