Ve dnech 19. 9. – 23. 9. 2022 se uskuteční cyklistický výcvikový kurz žáků 8. ročníku v okolí Veselí nad Lužnicí. Informace o platebních podmínkách – specifický symbol – zašleme hromadnou zprávou zákonným zástupcům přes systém Škola online. Kromě prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti (musí být s datem odjezdu a bude se vybírat až u autobusu) a základních informací je třeba ostatní formuláře odevzdat třídní učitelům nejpozději do 9. 9. 2022. Pobyt začíná v pondělí 19. 9. 2022 večeří, proto prosíme o vybavení dětí obědem a odpolední svačinou.

CYKLO INFO 2022

POTVRZENÍ O SEŘÍZENÍ KOLA

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

INFORMACE K ODJEZDU – bude doplněno před odjezdem

KARTA ÚČASTNÍKA CYKLO 2022