děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, tímto článkem zahajujeme předávání informací k nadcházejícímu školnímu roku 2022/2023 tak, abychom jej společně úspěšně, klidně, snadno a bezpečně zahájili.

Jak jsme již uváděli dříve, během letošního léta probíhá v celé budově školy tolik potřebná celková rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky. Přesný plánovaný termín realizace je 13. 6. 2022 – 20. 9. 2022. Rekonstrukční práce  tedy budou probíhat i v době výuky, a proto může dojít k omezení části výuky či omezení provozu školní družiny. Zaváděná opatření budou upravována podle aktuálních provozních podmínek. Děkujeme za pochopení a součinnost při této náročné investiční akci. Odměnou za toto částečně nepohodlí nám bude nové moderní zázemí pro naše žáky, kteří si to plně zaslouží!

Z výše uvedených důvodů vyhlašujeme mimořádné ředitelské volno na dny 1. 9. a 2. 9. 2022 –>ZDE<–

Žáci přijdou poprvé do školy v pondělí 5. 9. 2022.

Průvodce školním rokem 2022/2023 –>ZDE<–

Níže uvádíme další informace k průběhu začátku školního roku 2022/2023

1. září 2022 – ředitelské volno

2. září 2022 – ředitelské volno

5. září 2022

ŽÁCI 1. ROČNÍKU – VYUČOVÁNÍ pouze 8:00 – 8:45

Sraz v 8:00 před budovou školy, kde si děti vyzvednou paní třídní učitelky a odvedou do třídy. Prosíme rodiče, aby  po přivítání se s paní učitelkou ve třídách poté na své děti počkali před školou či v galerii školy u vchodu. Rámcové fotografie z prvního dne dětí ve třídě zveřejníme na webu školy. V 8:45 přivedou paní učitelky děti zpět před školu, předají je osobně rodičům, případně paním vychovatelkám do školní družiny, které s nimi poté půjdou na oběd.

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníku ještě jednou uvádíme –>ZDE<–

Od 17:00 hodin se konají třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku v jednotlivých třídách. Na této třídní schůzce se seznámíte s paní třídní učitelkou, paní vychovatelkou, vyplníte všechny nezbytné dokumenty a dozvíte se základní informace o výuce i o družině.

Zajištění obědů je možné u paní vedoucí školní jídelny ŠJ (v přízemí vpravo od vchodu do školy) – přihláška a zaplacení čipu 29 Kč:
29. 8. 2022 – 2. 9. 2022 v dopoledních hodinách, popřípadě ještě 5. 9. 2022 od 8:00 do 17:00 v kanceláři ŠJ.

ŽÁCI 2. AŽ 9. ROČNÍKU – VYUČOVÁNÍ pouze 8:00 – 8:45

Žáci 2. až 5. ročníku vstupují do budovy školy v čase 7:40 – 7:55, nepřezouvají se a jdou rovnou do své kmenové třídy podle rozpisu u vchodu do školy. Vstupují (hlavním) vchodem u vrátnice. Po ukončení výuky v 8:45 žáci odcházejí domů nebo jsou předáni do školní družiny.

OBĚDY

Obědy se vydávají v čase 9:00 – 11:00 hodin.

Aktuální ceny obědů uvádíme –>ZDE<–

Prosíme rodiče, kterým aktuální situace neumožňuje hrazení obědů z vlastních prostředků, aby kontaktovali vedení školy na kopecky@lupacovka.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Povozní doba školní družiny 6:30 – 7:40 (ranní) a 11:40 – 17:30.

6. září 2022 – den třídního učitele

ŽÁCI 1. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 11:40, žáci se nepřezouvají a jdou rovnou do třídy. Jsou po celé dopoledne s paní třídní učitelkou. Poté přecházejí do družiny nebo odcházejí domů.

ŽÁCI 2. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 12:35, žáci se nepřezouvají a jdou rovnou do třídy. Jsou po celou dobu vyučování paní třídní učitelkou nebo panem třídním učitelem.

OBĚDY

Obědy se vydávají od 11:40 do 13:15.

RODIČOVSKÁ UNIE

Jednání hlavního výboru Rodičovské unie od 17:00.

7. září 2022, 8. září 2022, 9. září 2022

ŽÁCI 1. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 11:40, žáci se již přezouvají. Zkrácená výuka do 11:40 probíhá podle rozvrhu.  Poté žáci přecházejí do družiny nebo odcházejí domů.

ŽÁCI 2. STUPNĚ

Výuka je od 8:00 do 12:35, žáci se již přezouvají. Zkrácená výuka do 12:35 probíhá podle rozvrhu.

OBĚDY

Obědy se vydávají od 11:40 do 13:15.

od 12. září 2022

Výuka podle rozvrhu, včetně odpolední.

13. září 2022 Valná hromada RU a společné třídní schůzky

Valná hromada Rodičovské unie od 17:00 – jídelna školy.

Od 18:00 hodin se konají společné třídní schůzky v jednotlivých třídách s třídními učiteli (bez konzultace s jinými učiteli). Předpokládaná výše příspěvku rodičovské unii vybíraná zástupcem rodičů v rodičovské unii je ve výši 250 Kč.

16. září 2022

Konec elektronické evidence kroužků na webu školy —> ZDE <—