Vážení učitelé, zaměstnanci školy, zákonní zástupci žáků, milí žáci,

redakční rada Školního zpravodaje představuje první číslo tohoto měsíčníku ve školním roce 2022/2023. Seznámíte se v něm se zajímavými třídními i školními akcemi, které se uskutečnily v měsíci září.

zpravodaj září 2022