děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci, tímto článkem pokračujeme v předávání informací ke školnímu roku 2022/2023 tak, aby probíhal úspěšně, klidně, snadno a bezpečně.

Veškeré informace k organizaci školního roku najdete v Průvodci školním rokem –>ZDE<–

O zajímavých aktivitách v každém měsíci se dozvíte ze Školního zpravodaje, který připravují pedagogové i žáci školy společně, na webu je uložen v sekci https://lupacovka.cz/zpravodaj-skoly/

S radostí Vám také oznamujeme, že celková rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky je ukončena, děkujeme všem za pochopení a součinnost při omezeních souvisejících s touto náročnou investiční akcí. Po mnoha letech mají konečně žáci moderní zázemí, které jistě přispěje ke zvýšení jejich wellbeingu ve škole.

Níže připomínáme další informace k průběhu 1. čtvrtletí školního roku 2022/2023

26. října 2022 – 27. října 2022: podzimní prázdniny

28. října 2022: státní svátek

30. října 2022: přechod na zimní čas. Čas se posune o jednu hodinu zpět z 3:00 na 2:00.

2. listopadu 2022: návštěvní den rodičů ve výuce, přihlašování a podrobnosti naleznete –>ZDE<–

17. listopadu 2022: státní svátek

18. listopadu 2022: ředitelské volno –

jak bylo uvedeno v Průvodci školním rokem, dne 18. 11. 2022 je z provozních důvodů vyhlášen volný den (ředitelské volno). V tento den nejsou v provozu ani školní družina a školní jídelna.

23. listopadu 2022: Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

jednání Školské rady, jednání Rodičovské unie, Třídní schůzky konzultační (případně společné podle uvážení třídního učitele)

 

Balíček okamžité pomoci Pražana v oblasti školství

Příjem žádostí na úhradu stravování a školní družiny byl ukončen. Žádosti o příspěvek z Fondu solidarity je možno podávat v průběhu celého školního roku na aktivity spojené výukou či zájmovou činností organizovanou školou (doprava, kurzy, kroužky apod.) Podrobnosti naleznete –>ZDE<–