Vážení učitelé, milí žáci, příznivci ZŠ Lupáčova,

i v listopadu se v naší škole konaly zajímavé akce, o jejichž průběh se s Vámi chceme podělit v listopadovém čísle Školního zpravodaje, na kterém pracovali žáci VII. B v rámci výuky informatiky.

zpravodaj listopad 2022