sova

 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci,

v tomto článku vždy najdete aktualizované informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023.

Co je nyní aktuální:

Žáci dostali Atlasy školství, kde jsou kromě kompletního seznamu pražských středních škol a odborných učilišť (jak státních, tak soukromých) na straně 10 uvedeny všechny informace o průběhu přijímacího řízení pro příští školní rok. Tato publikace existuje i v elektronické podobě na www.atlasskolstvi.cz.

Nyní navštěvujte s dětmi dny otevřených dveří ve Vámi vytipovaných školách, procházejte jejich webové stránky.

Poslední termín podání přihlášek na střední školy a odborná učiliště bez talentových zkoušek je 1. 3. 2023. Přihlášky vyplníme na počátku 2. pololetí elektronicky zde ve škole a dáme žákům potvrzené včas k dispozici.

Kompletní informace k přijímacímu řízení jsou na níže uvedeném odkazu a dále na stránce www.cermat.cz.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Zde jsou k dispozici dokumenty, které dostali zákonní zástupci žáků na informační schůzce:

podklad pro vyplnění přihlášek na SŠ

přijímací řízení 2223_informace pro rodiče

Dokumenty pro zákonné zástupce a rodiče ukrajinských žáků:

vzor-cestne-prohlaseni-chybejici-doklady-o-vzdelani

priloha-en_zadost-o-prominuti-zkousky-z-cj (1)žádost o skládání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce

žádost o skládání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, 777 477 981, kubrova@lupacovka.cz