S účinnosti od 16. 1. 2023 si lze oběd v první den nepřítomnosti žáka ve škole opět odebrat do přinesené nádoby v čase od 11,30 do 13,30 hodin. Při vstupu do budovy školy nahlaste vyzvednutí oběda na vrátnici.

Nahlášení vyzvednutí oběda je nutné předem oznámit vedoucí školní jídelny telefonicky či e-mailem do 8,00 hodin daného dne. 

 

Holá M.