sova

INFORMACE O STUDIU NA 2. STUPNI ZŠ LUPÁČOVA PRO ZÁJEMCE O PŘESTUP DO 6. ROČNÍKU

Vážení rodiče, zákonní zástupci  žáků,

v rámci Dne otevřených dveří, který se konal dne 18. 1. 2023, proběhlo setkání vedení školy se zájemci z řad rodičů, kteří uvažují o přestupu jejich dětí do 6. ročníku ZŠ Lupáčova. Pokud jste se setkání nezúčastnili, níže je pro Vás k dispozici prezentace o studiu i dalších aktivitách, kterým se na 2. stupni se žáky věnujeme.

–>ZDE<–

V souvislosti s plánovaným zařazovacím řízením, které se uskuteční v případě, že část žáků z 5. ročníku ZŠ Lupáčova bude přijata na osmiletá gymnázia, stanovujeme i závazná kritéria pro přestup do 6. ročníku pro zájemce z jiných základních škol.

–>Stanovení závazných pravidel pro přestup do 6. ročníku ZŠ Lupáčova pro školní rok 2023/2024<–PLATNÉ PRO ZÁJEMCE Z JINÉ ŠKOLY

Za ZŠ Lupáčova

J. Kopecký, ředitel školy

K. Kubrová, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň