sova

 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 9. ročníku, milí žáci,

v tomto článku vždy najdete aktualizované informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023.

Co je nyní aktuální:

Pokud byl žák přijatý na střední školu v 1. kole přijímacího řízení, nezapomeňte do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněmy výsledky přijímacího řízení, odevzdat v příslušné škole zápisový lístek!

Pokud budete podávat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení, budete potřebovat výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky. Tento výpis Vám buď automaticky pošlou ze středních škol, kde žák absolvoval jednotné testy, nebo je třeba si je tam vyžádat. 

Blahopřeji k absolvování obou pokusů jednotných přijímacích zkoušek na střední školy! Ředitelé středních škol zveřejní výsledky přijímacího řízení nejpozději do 2 pracovních dnů od 28. 4., kdy jim výsledky jednotných testů sdělí Cermat. Sledujte weby středních škol, případně nástěnky v jejich budovách. Rozhodnutí o přijetí se již poštou nerozesílá! Jakmile se o přijetí dozvíte, začíná lhůta 10 pracovních dnů, kdy je třeba do střední školy doručit zápisový lístek.

Pokud jste přijati nebyli, počkejte na rozhodnutí o nepřijetí, které Vám přijde doporučeně poštou, od jeho doručení máte 3 dny na podání odvolání k rukám ředitele příslušné střední školy. Do odvolání je třeba uvést jednací číslo rozhodnutí o nepřijetí.

Na níže uvedeném odkazu je k dispozici stále aktualizovaný seznam středních škol a učebních oborů, kde budou organizovat 2. a další kola přijímacího řízení. Do 2. a dalších kol lze podat libovolný počet přihlášek. Přihlášky opět vyplním elektronicky zde ve škole, stačí mi mailem nebo osobně doručit názvy středních škol a názvy a kódy oborů.

SŠ_2. a další kola přijímacího řízení

Kompletní informace k přijímacímu řízení jsou na níže uvedeném odkazu a dále na stránce www.cermat.cz.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Zde jsou k dispozici dokumenty, které dostali zákonní zástupci žáků na informační schůzce:

podklad pro vyplnění přihlášek na SŠ

přijímací řízení 2223_informace pro rodiče

 

Mgr. Kamila Kubrová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, 777 477 981, kubrova@lupacovka.cz