Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

ve znění novely č. 20/2023 Sb.

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» – освіта) зі змінами внесеними поправкою № 20/2023 ЗБ.

Зарахування дітей з України до 1 класу загальноосвітньої школи 

(з 1 вересня 2023 року)

–>Детальна інформація тут<–

 ! !Якщо Ваша дитина переходить у 2-9 клас загальноосвітньої школи і потребує місце у школі, інформація для Вас —->тут<—-!

 Записи до 1 класу для дітей з України, які прибули до ЧР після 24. 2. 2022 і мають візу “Толерантності” або „Тимчасовий захист“ відбудеться 1 червня 2023 року, 14:00 – 16:00

 Документи, які потрібні на запис:

ЗАЯВА ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (ZŠ) 

– віза дитини ;

– віза законного представника/батьків дитини, що підтверджує право виступати законним представником дитини;

– підтвердження місця (фактичного) проживання в Празі 3, виданий ОАМР – відділом у справах прихистку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ (Тільки договору оренди житла не достатньо!)

Зарахування до 1 класу загальноосвітньої школи для дітей з України з Праги 3

Як відбувається запис?

У день реєстрації (01.06.2023 р.) з дитиною та необхідними документами (див. вище) прийдіть до школи. Заповнити та підписати заяву про зарахування, яку вам дасть школа.

О котрій годині і як саме буде проходити запис перевірте на сайті школи, куди  будете подавати заяву. За вказаними інструкціями підготуйте все необхідне.

тут: Список загальноосвітніх шкіл Праги 3

Крім офіційної реєстрації в школі, також зареєструйте дитину в списку дітей, які очікують на місце у школі в Празі 3

Онлайн-форма тут: «Реєстрація дітей-біженців до дитячих садків і загальносвітніх шкіл у Празі 3 понад кількість вільних місць».

Через обмежену кількість місць у школах під час зарахування дітей також буде враховуватися термін, як довго дитина чекає на місце у школі. Якщо ви вже зареєстрували дитину, вдруге не реєструйте.

У яку школу подавати документи?

Записуйте дитину тільки у школу за місцем проживання, яка територіально відноситься до адреси проживання. Кожна школа в Празі 3 має закріплену за собою територію, яка складається з вулиць навколо школи і визначається місцем постійного проживання дитини. У дітей з іноземним громадянством місце проживання в Чеській Республіці відображається в реєстрі населення ЧР.

Територіальний поділ шкіл

Знайдіть у списку закріплених районів вулицю та номер будинку, де живе дитина, у Празі 3 (якщо номерів вулиць у списку немає, то вся вулиця належить до однієї території з однією школою) і таким чином ви дізнаєтеся школа, до якої потрібно записати дитину.

Посилання на територіальний поділ шкіл Райони загальноосвітніх шкіл Праги 3 | Прага 3

Заяву подавайте тільки до тієї школи, до якої належите територіально! Якщо в цій школі немає вільних місць, Вам запропонують іншу, де є вільні місця.

Важливо!

Під час вибору школи, до якої відноситеся територіально, враховується тільки адреса проживання, на якій дитина зареєстрована у Міністерстві внутрішніх справ (ОАМР). Під час зарахування дітей до школи будуть керуватися списком дітей, зареєстрованих у Реєстрі населення, і приймати дітей, адреса яких територіально відноситься до певної школи, тобто з Праги 3. Отже, якщо ви проживаєте в Празі 3, але ваше місце проживання зареєстроване за іншою адресою, вам слід подати заяву до школи за місцем реєстрації вашого проживання або повідомити про зміну адреси в OAMP (відділ прихистку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ) і отримати підтвердження про те, що ви подали заяву про зміну.

 

За необхідності телефонуйте на інформаційну лінію для громадян з України, які проживають у Празі 3.

 Інфолінія +420 771 235 987

Час роботи – будні дні

З 9.00 до 12.00 і з 13.00 до 14.00 лінія обслуговується чеською мовою.

З 14.00 до 16.00 лінія обслуговується українською мовою.

Також можна скористатись електронною поштою: ua@praha3.cz

 

Zápisy dětí z Ukrajiny do 1. třídy základní školy proběhnou 1. 6. 2023 od 14:00 do 16:00 hodin

(nástup od 1. září 2023) / Зарахування дітей з України до 1 класу загальноосвітньої школи та до дитячого садка відбудеться 1.6. 2023

(з 1 вересня 2023 року)

!Pokud potřebujete nastoupit do jiného ročníku základní školy, postupujte podle informací pod proklikem!

Zápis do 1. třídy a mateřské školy pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční 1. června 2023.

Co s sebou k zápisu:

– žádost o přijetí  

–  vízový doklad dítěte

– vízový doklad zákonného zástupce/doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat

–  doklad o místu pobytu na Praze 3 vydaný Ministerstvem vnitra (Pouhé předložení nájemní smlouvy není dostačující!)

Zápis do 1. třídy základní školy pro děti z Ukrajiny z Prahy 3

 Jak probíhá zápis?

 V den zápisu (1. 6. 2023) se s dítětem a potřebnými doklady, viz výše, dostavte do spádové školy. Na místě vyplníte a podepíšete žádost o přijetí, kterou vám zajistí škola.

V kolik hodin a jak přesně bude zápis probíhat, si ověřte na stránkách školy, kam se hlásíte. Dle těchto instrukcí si připravte vše potřebné.

zde: Seznam základních škol na Praze 3

Kromě oficiálního zápisu ve škole, registrujte dítě též do pořadníku zájemců o ZŠ na Praze 3

On-line formulář zde: “Registrace dětí uprchlíků pro MŠ a ZŠ nad kapacitu škol v Praze 3”.

Vzhledem k omezené kapacitě škol, bude při umisťování dětí brán ohled i na to, jak dlouho dítě čeká na umístění do školy. Pokud jste tak již dříve učinili, není třeba dítě registrovat podruhé.

Do které školy se přihlásit?

Dítě přihlaste pouze do spádové školy. Každá škola v Praze 3 má svou spádovou oblast, která se skládá z ulic v okolí školy a určuje se místem trvalého bydliště dítěte, u dětí s cizím občanstvím místem pobytu v ČR hlášeného v registru obyvatel ČR.

Spádovost základních škol

V seznamu spádových oblastí najděte ulici a číslo domu, kde dítě na Praze 3 bydlí (pokud v seznamu nejsou u ulic čísla, patří do spádové školy celá ulice), a tím zjistíte, do které školy máte dítě přihlásit.

Odkaz na ověření spádovosti – Školské obvody základních škol zřizovaných městskou částí Praha 3 | Praha 3

Přihlášku podávejte jen na Vaši spádovou školu! Pokud v dané škole nebude pro Vaše dítě volná kapacita, bude centrálně umístěno tam, kde bude volné místo.

Upozornění:

Pro identifikaci spádové školy je rozhodující pobyt nahlášený na Ministerstvu vnitra. Školy se při přijetí dětí řídí seznamem dětí zapsaných v Registru obyvatel a přijímají přednostně děti spádové, tj. z Prahy 3. Pokud tedy na Praze 3 bydlíte, ale pobyt máte hlášený jinde, měli byste podat přihlášku v místě, kde máte pobyt hlášený, nebo nahlásit změnu pobytu na OAMP (odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra) a nechat si vydat potvrzení, že jste o změnu zažádali.