Entries by Jaroslava Kalbáčová

Pražské Jezulátko

10.12.2019 byl pro třídu 3.C v kostele Panny Marie Vítězné (Pražském Jezulátku) připraven program Po stopách pastýřů. Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT.

Bílkova vila 6.11.2019

Cílem prohlídky bylo prostřednictvím stálé expozice Bílkovy vily na Hradčanech představit dílo sochaře, ilustrátora i architekta. Na konci prohlídky jsme se sami vyjadřovali kresbou – uhlem.