Školní rok 2017/2018 začíná 4. září 2017. Děti s rodiči přijdou před osmou hodinou před školu, zde si je vyzvednou jejich třídní učitelky a odvedou je do tříd. Proběhne společná hodina a v 8:45 si děti převezmou rodiče nebo mohou děti zůstat ve školní družině a dojít si i na oběd. Odpoledne v 17:00 se konají třídní schůzky rodičů 1. tříd, kde se seznámí s paní učitelkou, paní vychovatelkou a dozví se všechny důležité informace k začátku školního roku.

V příloze uvádíme seznam pomůcek -> POMŮCKY

Vážení rodiče, milé děti, obyvatelé Prahy 3!
V rámci participativního rozpočtu Městské části Praha 3 naše škola podala návrh na dovybavení jižního svahu dětského hřiště na Parukářce pro veřejnost -jedná se nám zejména o instalaci “pítka”, zřízení mobilní toalety a dalších herních prvků jako jsou například houpačky a houpací sítě.

 

Náš projekt byl podpořen částkou 300 000 Kč. Děkujeme všem, kteří svým hlasováním projekt podpořili!

Podrobné informace o výsledcích hlasování najdete zde:

http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3/2017/07/10/vysledky-hlasovani-rocnik-2017/

Dovybavení dětského hřiště na jižním svahu parku Parukářka -letak (2)

Dne 1. 6. 2017 uspořádali učitelé, Unie rodičů a žáci ZŠ Lupáčova společenský večer, který je součástí projektu MAP Městské části Praha 3. Celé tři hodiny patřila doslova celá školní budova setkání rodičů, pedagogů, bývalých i současných žáků a dalších vzácných hostů. Večer zahájil ředitel školy Mgr. Jiří Kopecký, který upozornil návštěvníky na aktuální projekty školy i Městské části Praha 3, hovořil například o Participativním rozpočtu, o pokračujícím projektu SFSN zaměřeném na spolupráci s rodinami žáků cizinců. V závěru svého projevu poděkoval hostům za jejich zájem o školu a všem zúčastněným pedagogům a vystupujícím žákům za přípravu programu. Poté se již hosté rozešli za zábavou i poučením. Ve všech místnostech školní budovy byly k vidění výstupy z tuzemských i mezinárodních projektů, ale také z výuky, představeny byly např. fyzikální pokusy, práce s mikroskopy, 3D tiskárna a 3D pero, různé typy brýlí pro virtuální realitu, polytechnické a elektronické stavebnice, výtvarné práce žáků, celoroční vydání Školního zpravodaje, kvízy spojené s projektem Poznáváme Česko, komentovaná prezentace výjezdu do Anglie, vystoupení školní družiny, Polytechnický klub, projekt Příběhy našich sousedů, dlouhodobé projekty Erasmus+ a CLIL, prezentace fotografií a videí ze života třídních kolektivů, výstavky prací našich prvňáčků, programy zaměřené na výuku cizích jazyků, divadelní skeče, výrazový tanec a další zajímavé aktivity našich žáků a učitelů. Pro návštěvníky bylo připraveno i občerstvení ve školní jídelně. Před dvacátou hodinou večerní bylo slavnostní setkání ukončeno a my věříme, že bylo pro naše hosty zábavou, poučením a třeba i milou vzpomínkou na mladá léta strávená možná i u nás v ZŠ Lupáčova…

Vedení a Rodičovská unie Základní školy Lupáčova zvou všechny rodiče, žáky a své další příznivce na Společenský večer, který se uskuteční 1. 6. 2017 od 17 hodin v budově školy, tentokrát pod názvem “Rok plný objevů”. Návštěvníci se mohou těšit na ohlédnutí za vrcholícím školním rokem prostřednictvím prezentací výstupů z výuky a z mnoha tuzemských či zahraničních projektů, do nichž jsou naši žáci a učitelé zapojeni, i na zajímavá žákovská vystoupení v jednotlivých učebnách a dalších prostorech. Bohatý program najdete v příloze článku.

spolecensky_vecer_2017_program

Změna programu vyhrazena.

V dubnu a květnu 2017 máte možnost zhlédnout v prostorách školy ZŠ Lupáčova výstavu všech žákovských prací tříd, které se zapojily do projektu STEM by ART: Historical inventions.

Během několika projektových hodin se žáci ponořili do světa vědy a seznámili se s českými významnými vynálezci, vynálezy a objevy.

V rámci nadcházejících třídních schůzek bychom všem rodičům našich žáků rádi nabídli náhled do našich školních projektových aktivit.

ZŠ Lupáčova se tento školní rok zapojila do evropského projektu Erasmus+, který na škole probíhá a bude probíhat celý tento i příští školní rok. Do projektu je zapojena velká část našich žáků.

Všechny tedy srdečně zveme dne 19.4. 2017 v 17:30 do uč. č. 44, kde Vám koordinátorka projektu Mgr. Barbora Fousková podá veškeré informace o projektu a jeho výstupech.

Ve dnech zápisu do 1. ročníku 4. 4. a 5. 4. 2017 převýšil počet podaných žádostí o plnění školní docházky kapacitu 3 tříd (90 žáků). Postupujeme podle předem zveřejněných kritérií (viz přílohy k článku o zápisu) a dne 12. 4. 2017 v 17:15 se v budově školy uskutečnilo losování za účasti zástupce zřizovatele ÚMČ Praha 3, Školské rady a pedagogické rady školy. Losování bylo veřejné a byl z něj pořízen audiovizuální záznam. Do losování byly zařazeny pouze žádosti žáků s trvalým pobytem v Praze 3. Každý žák byl losován pod losovacím číslem, které zákonný zástupce obdržel při zápisu.

Výsledky losování ZDE.

Za vzniklou situaci se omlouváme, velmi nás mrzí, ale kapacitu – naplněnost školy – nelze překročit.

Další informace na tel.: 777 478 655 nebo na kopecky@lupacovka.cz.

Od února 2017 v rámci mezinárodního projektu působí v naší škole v hodinách španělského jazyka stážista Jorge de la Guía Espi. Je absolventem pedagogiky pro základní školu na Univerzitě v Alicante (Španělsko). Náplní jeho práce budou hospitace, spolupráce při přípravě výukových materiálů, podpora komunikace studentů ve španělštině, výuka a účast na akcích školy. Jsme rádi, že žáci naší školy mají příležitost poznat a využít při svém studiu dalšího rodilého mluvčího, což jistě opět zvýší motivaci ke studiu španělského jazyka.