16. – 19. 1. – sběr papíru a plastových víček

19. 1. – fotografování dětí na objednanou fotoročenku

31. 1. – poslední vyučovací hodinu rozdání pololetního vysvědčení; výuka není krácena a proběhne podle rozvrhu

3. 2. – pololetní prázdniny

  1. 12. – Mikulášské překvapení
  1. 12. – Korálkování, první vyučovací hodinu práce se skleněnými korálky, výroba dárečku, 30 Kč
  1. 12. – Vánoční dílničky – dopoledne plné tvořivé zábavy bez učení
  1. 12. až 2. 1. – prázdniny

Projekt – Poznáváme své město: Socha Jana Žižky na Vítkově

Během realizace projektu se děti nejprve seznámily se základními pojmy: kopec Vítkov, husité, Jan Žižka, vojevůdce, husitské bitvy, pomník, památník, socha. To vše prostřednictvím prezentací, informací prostřednictvím médií a prací s interaktivní tabulí. Součástí sběru informací byl i kreslený díl o Praze husitské ze seriálu Dějiny národa českého. Všechny poznatky, informace a prožitky následně děti využily ve výtvarném zpracování.

4.11. odvoz sběru (papír a plastová víčka)

15.11. představení Čtyřlístek v pohádce, Divadlo U Hasičů v 10.30

15.11. v 17.00 Unie rodičů

15.11. v 18.00 třídní schůzky v 1. A

17.11. státní svátek

18.11. ředitelské volno z důvodu opravy vodovodního potrubí

1.9. 2016 – výuka 8:00- 8:45

2.9. 2016 – výuka 8:00- 9:40

Od 5.9. 2016 výuka podle rozvrhu, který obdržíte na třídní schůzce 1.9. 2016 v 17: 00 spolu se všemi potřebnými informacemi k vyučování, provozu družiny a jídelny.

1.9. 2016 si v 8:00 vyzvednu děti před školou a společně odejdeme do třídy. Tento den nemusí mít děti přezůvky ani aktovku. Školní jídelna i školní družina jsou v provozu již od 1.9. 2016.

Dobromila Vitnovská