V pátek 4. října absolvovala třída VIII. A jeden z lektorovaných programů paměťových institucí v historické budově Národního muzea. Pod vedením lektorky plnili žáci několik úkolů o historických obdobích a osobnostech, jejichž busty a sochy je možné zhlédnout v Panteonu. Řešení zaznamenávali do připravených pracovních listů. Kromě poznatků o významných politicích, umělcích a vědcích byla návštěva Panteonu spojena s výkladem o jeho výzdobě a funkci. Žáci se také dozvěděli zajímavé informace o bronzu, z něhož jsou vytvořeny sochy a busty, a o mramoru, kterým je celý Panteon vykládán. Celý program proběhl v příjemné atmosféře mimo jiné i proto, že muzeum bylo ještě zavřené, a tak byla VIII. A zrána jeho jedinými návštěvníky. Z panteonu žáci po vyluštění zašifrovaných informací o Učiteli národů zamířili na výstavu Uč se moudrým býti – Orbs Pictus v běhu času věnovanou vícejazyčné učebnici, kterou J. A. Komenský v 17. století vymyslel a sestavil. Ve vitrínách měli možnost prohlédnout si různá vydání této zajímavé knihy z různých historických období a zemí. Nakonec třída pozdravila kostru plejtváka, která se po částech navrací do expozice muzea. Dopoledne jsme zakončili procházkou po Starém Městě.

Ve dnech 16. – 20. září 2019 vyjelo 52 žáků 8. ročníku a 8 odvážných pedagogů vstříc milosrdnému cyklistickému terénu v okolí Veselí nad Lužnicí. Jako po několik předchozích let nám azyl poskytl romantický kemp Krkavec u řeky Nežárky. Cyklisté byli hned v pondělí rozděleni do čtyř družstev podle výkonnosti a stupně zaujetí pro tento krásný druh pohybu. Vzhledem k rovinaté krajině se však ukázalo, že polykat kilometry po desítkách zvládnou všichni! Postupně jsme dobyli Červenou Lhotu, Jindřichův Hradec, Třeboň, objeli rybníky Svět a Rožmberk, viděli jsme mnoho zajímavých míst, zvládli závody do vrchu, naučili jsme se starat o svá jízdní kola a užili spoustu zábavy se spolužáky.

V týdnu od 17. do 21. 9.  vyjeli jako každý rok žáci 8. ročníku na cyklistický výcvikový kurz, tentokrát v rekordním počtu 52 účastníků. Protože se nám líbí v rovinaté oblasti jihočeských rybníků, opět jsme se ubytovali v kempu Krkavec u řeky Nežárky nedaleko Veselí nad Lužnicí. Byli jsme rozděleni do několika družstev a každý den vyráželi na cyklotoulky blízkým či vzdálenějším okolím v doprovodu zdatných pedagogů a instruktorů. Všechna družstva se postupně podívala i do Třeboně, navštívila Schwarzenberskou hrobku a projela se kolem několika rybníků. Ve volných chvílích v kempu jsme se věnovali hrám na místním hřišti a také jsme poseděli u táboráku. Našlapali jsme úctyhodnou dávku kilometrů a zpátky do Prahy se nechtělo ani učitelům…