děti

V pátek 4. října absolvovala třída VIII. A jeden z lektorovaných programů paměťových institucí v historické budově Národního muzea. Pod vedením lektorky plnili žáci několik úkolů o historických obdobích a osobnostech, jejichž busty a sochy je možné zhlédnout v Panteonu. Řešení zaznamenávali do připravených pracovních listů. Kromě poznatků o významných politicích, umělcích a vědcích byla návštěva Panteonu spojena s výkladem o jeho výzdobě a funkci. Žáci se také dozvěděli zajímavé informace o bronzu, z něhož jsou vytvořeny sochy a busty, a o mramoru, kterým je celý Panteon vykládán. Celý program proběhl v příjemné atmosféře mimo jiné i proto, že muzeum bylo ještě zavřené, a tak byla VIII. A zrána jeho jedinými návštěvníky. Z panteonu žáci po vyluštění zašifrovaných informací o Učiteli národů zamířili na výstavu Uč se moudrým býti – Orbs Pictus v běhu času věnovanou vícejazyčné učebnici, kterou J. A. Komenský v 17. století vymyslel a sestavil. Ve vitrínách měli možnost prohlédnout si různá vydání této zajímavé knihy z různých historických období a zemí. Nakonec třída pozdravila kostru plejtváka, která se po částech navrací do expozice muzea. Dopoledne jsme zakončili procházkou po Starém Městě.

muzeum výstava schody