V příloze jsou uloženy informace školy. informace školy

ZŠ Lupáčova se od 2.pololetí stane partnerskou školou Mensy. Na škole bude pro zájemce 1x za 2 roky probíhat testování IQ dle standardů Mensy, které bude zpoplatněno částkou 150,- za účastníka. Pro zájemce z řad dětí, které dosáhnou nadprůměrných výsledků, bude otevřen Klub nadaných dětí ZŠ Lupáčova. Klub plánuje zahájení činnosti na únor/březen 2018. První testování proběhne 26. 1. 2018.
Náplní Klubu nadaných dětí bude zejména možnost setkání s intelektovými vrstevníky. Děti budou pracovat s materiály Mensy – hrát hry i řešit úlohy individuálně, klub 1x za měsíc navštíví odborník (např.průvodce z hvězdárny na Petříně). Klub nebude placený, bude otevřen všem, kdo vykazují mimořádné nadání.

Více o činnosti již zavedených Klubů nadaných dětí zde http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd

Dodatek č. 1 k č. j. ZS LUP 179/2017

10. 2017

Změna volebního orgánu pro zajištění voleb do Školské rady

Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Hauftové ze zdravotních důvodů ustanovuji členem volebního orgánu PaedDr. Jaroslavu Kudynovou, pedagožku ZŠ Lupáčova.

Mgr. Jiří Kopecký

ředitel ZŠ Lupáčova

Vážení rodiče, 15. 11. 2017 od 17:00 se v budově školy uskuteční v rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova odborně zaměřené tematické setkání s rodiči žáků naší školy. Tématy budou: vyhodnocení ankety o komunikaci (Domluvme se! Anketa o komunikaci mezi základní školou a rodiči), příprava a realizace nařízení GDPR na ZŠ, projekt Zdravé děti na Trojce, MAP (místní akční plán) rozvoje školství v Praze 3.

Pozvaným odborníkem je pan Ing. Milan Hausner, vedoucí oddělení školství MČ Praha 3. Na setkání se prosím registrujte ZDE. Těšíme se na setkání s Vámi.

Vedení a Rodičovská unie Základní školy Lupáčova zvou všechny rodiče, žáky a své další příznivce na Společenský večer, který se uskuteční 1. 6. 2017 od 17 hodin v budově školy, tentokrát pod názvem “Rok plný objevů”. Návštěvníci se mohou těšit na ohlédnutí za vrcholícím školním rokem prostřednictvím prezentací výstupů z výuky a z mnoha tuzemských či zahraničních projektů, do nichž jsou naši žáci a učitelé zapojeni, i na zajímavá žákovská vystoupení v jednotlivých učebnách a dalších prostorech. Bohatý program najdete v příloze článku.

spolecensky_vecer_2017_program

Změna programu vyhrazena.