UR je partnerem s koly a podílí se na celé řadě aktivit včetně dnů otevřených dveří, organizace soutěží a dalších aktivit. Členství v UR je pro zákonné zástupce dobrovolné, ale doporučuje se všem rodičům či zákonným zástupcům žáků.
Organizace (spolek) vede své vlastní účetnictví , které podléhá schválení valné hromady a je zajišťováno výkonným výborem. Tento výbor (předsednictvo) rozhoduje o finančních výdajích na pomoc škole. Rozpočet je vždy schvalován na valné hromadě v září, kde také probíhá posouzení výdajů minulého období. Rodiče jsou průběžně informováni na schůzích předsednictva, které probíhají společně se Školskou radou.

Předsedou UR je také předseda Školské rady pan Jan Bém.

Vklady členských příspěvků a darů

290394369/0800
Česká spořitelna 

V současné době se pracuje na úpravě nových stanov.