Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 25. 5. 2020 mohou žáci prvního stupně nastoupit do škol.
Vzdělávací proces bude probíhat denně od 8:00 – 16:00 hodin.

• žáka nelze zařadit do školní skupiny po 25. 5. 2020
• v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny zákonný zástupce informuje školu o důvodech nepřítomnosti
• od 25. 5. 2020 je možnost školního stravování (za přísných hygienických podmínek )
• aktivity v dopolední části – vzdělávání žáků
• aktivity v odpolední části – zájmové vzdělávání žáků
• tělesná výchova ani aktivity mimo budovu školy nejsou povoleny
• žáci musí být v jedné místnosti ( třídě ), nemohou využívat společné prostory ŠD – místnost pro ranní družinu, tělocvičnu, relaxační místnost, hernu, knihovnu, vv ateliér

Ke dni 10. 3. 2020 je ukončena činnost ŠD.

V školním roce 2019/2020 je povinná úhrada 210,-Kč/měsíc za období září – březen.
V době přerušení provozu ŠD (v měsíci dubnu až srpnu) se úplata neprovádí !!!

Prosím, ukončete platby, kdo neuhradil, uhraďte nedoplatky.
Vyúčtování bude provedeno v měsíci červnu až červenci.

 

Vzhledem k zahájení nového školního roku 2020/2021 a množícím se dotazům k přijímání žáků do školní družiny, podáváme upřesňující informace.

V školním roce 2020/2021 bude mít školní družina 10 oddělení.
Maximální kapacita je 300 žáků.
Chci Vás ujistit, že přijmeme do ŠD všechny žáky prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd .
Žáky pátých tříd můžeme přijmout do ŠD až v průběhu druhého týdne září 2020, a to jen ve velmi omezeném počtu, do maximální kapacity ŠD.
Zápisní list pro školní rok 2020/2021 můžete vyplnit ( pouze první stranu ) a poslat na klonova@lupacovka.cz, nebo nechat na vrátnici školy do 26. 6. 2020.

—–>ZÁPISNÍ LÍSTEK ZDE<—–

Přihláška je závazná na celé období – jednoho školního roku.
Žáky prvních tříd můžete přihlásit na třídní schůzce, konané 1. 9. 2020 od 17:00 hodin v kmenové třídě za přítomnosti třídní učitelky a vychovatelky skupiny.

Za ŠD Zuzana Klonová.

pytle

Již šestým rokem probíhá v ZŠ Lupáčova sběr víček pro postiženou Natálku, který zaštiťuje školní družina. V letošním školním roce se do sběru zapojily všechny třídy prvního stupně. Z výtěžku za odevzdaná víčka mohou rodiče Natálky přispět na různé pomocné zdravotní prostředky a rehabilitaci, které nehradí zdravotní pojišťovna. Děkujeme všem, kteří nám se sběrem víček pomáhají a nejsou lhostejní.
Za první pololetí jsme předali rodině Kuchyňkových 8 plných pytlů víček.
Věříme, že tento potřebný charitativní počin bude i nadále pokračovat.
Děkujeme.
Za ŠD Hana Šípová.

děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, příznivci školy, dovolte, abychom Vám poděkovali za návštěvu školy při již tradičním Dni otevřených dveří. Velmi nás těší Váš zájem, celkem bylo registrováno téměř 120 návštěvníků. Věříme, že ukázky práce pedagogů, výstupy žáků a atmosféra školy ve Vás zanechaly dobrý dojem, že se rozhodnete pro naši školu a opět Vás přivítáme na zápisech do 1. ročníku, které se konají 14. a 15. dubna 2020.

dětiděti-2

děti

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se školní chodby ZŠ Lupáčova proměnily v jedno velké tržiště s tím nejvzácnějším zbožím – vánočními dárky a dekoracemi, které v hodinách výtvarné výchovy, světa práce, ve školní družině, zájmových kroužcích či doma vlastníma rukama vytvořily děti společně s paními učitelkami a vychovatelkami nebo s rodiči. Do příprav se zapojily všechny třídy prvního a dvě třídy druhého stupně i školní družina. Improvizované stánky děti vyzdobily ubrusy a reklamami, k výrobkům vyrobily ceníky a úderem 15. hodiny se z nich na celé odpoledne stali drobní podnikatelé. K příjemné atmosféře jarmarku přispělo i několik muzikantů a drobné občerstvení pro zákazníky i prodejce. Zájem o vystavené zboží, tudíž i výdělek, byl veliký, a tak se vánoční jarmark stal nejen zajímavou společenskou akcí, ale též příležitostí ke zdokonalení v matematice a k posílení finanční gramotnosti. Je potěšitelné, že část tržby věnují jednotlivé třídy po vzájemné dohodě na charitativní účely. Děkujeme Unii rodičů, pedagogům, rodičům a žákům za přípravu a organizaci, veřejnosti za zájem o aktivity školy a za podporu.

dětijarmarkžáci

Karty do automatu Happysnack

 

Žáci 1. tříd  dostanou nové karty do automatu Happysnack v pátek 6.9. 2019

společně s informačním letáčkem s návodem na dobití. Karty platí od 1.9. 2019

do 30.11. 2020.

Veškeré informace naleznete na www.happysnack.cz .

 

Stávající karty mají platnost pouze do    30.11. 2019 !!!    Platnost těchto karet lze prodloužit dobitím kreditu v minimální výši 10,- Kč do 30.11. 2019.   

 

Nové karty  jsou k dispozici v kanceláři šj u  p. Vacíkové.               

Ve čtvrtek 25. 4. jsme ve škole přivítali vzácnou návštěvu – v doprovodu koordinátora sítě škol přidružených k UNESCO z České republiky pana Petra Čápa k nám zavítala paní Ann Beatty, národní koordinátorka Sítě přidružených škol UNESCO ve Velké Británii. Protože je naše škola již několik let členem tohoto významného sdružení, jsme rádi, že si ke sdílení zkušeností vybrali právě ZŠ Lupáčova. Vzácnou návštěvu jsme provedli školní budovou, nechali ji nahlédnout do výuky dvou skupin angličtiny v 8. ročníku a poté jsme jí představili všechny projekty a další aktivity, jimiž naplňujeme status školy přidružené ke školám UNESCO. V závěru setkání jsme hovořili o tématech, která mají být do mezinárodních aktivit škol začleněna v tomto školním roce.

Ve čtvrtek 18. dubna se již pojedenácté sešel pedagogický sbor ZŠ Lupáčova na konferenci Nejen za katedrou. Tato odborná setkání pořádá každoročně vedení školy a zve na ně i zástupce zřizovatele MČ Praha 3 a rodičovskou veřejnost. Tematika příspěvků byla i letos velmi pestrá, během tří hodin jsme se dozvěděli o náplni činnosti Klubu nadaných žáků, který ve škole vznikl ve spolupráci se společností Mensa ČR, o aktuální situaci a návrzích týkajících se vzdělávání žáků – cizinců v českém jazyce, o nárocích kladených na práci třídních učitelů, o možnostech využití ICT techniky a nových aplikací ve výuce nejen informatických předmětů, byli jsme seznámeni s přípravami na návštěvu žáků 8. ročníku v italské partnerské škole v rámci projektu Erasmus+, s prvky moderní výuky, které využívají ve třídách kolegyně z 1. stupně, s průběhem sportovních kurzů na 2. stupni a také s různorodými aktivitami školní družiny. Tuto tradiční interní konferenci považujeme za efektivní prostředek sdílení zkušeností mezi pedagogy naší školy.

V průběhu tohoto týdne budou všem dětem rozdány nové kartičky Happysnack do mléčného automatu. Nové karty jsou anonymní, ve škole již nebude vedena evidence karet. Karty mají platnost od 1.9. 2018 do 30.11. 2019.

Stávající karty Happysnack mají platnost do 30.11. 2018, proto již tyto karty nedobíjejte, zůstatkový kredit se nebude převádět na nové karty.

Projekt Ovoce a mléko do škol zdarma bude i nadále pokračovat.

Děkuji Vacíková