Naše škola se pravidelně zapojuje do recitační soutěže Pražské poetické setkání. Soutěžící na obou stupních procházejí školním kolem, v jehož rámci porota vybírá nejúspěšnější žáky, kteří nás svým přednesem prozaických či poetických děl reprezentují v obvodním kole. V letošním ročníku Pražského poetického setkání zvítězila v 1. kategorii v obvodním kole žákyně třídy III. A Anika Dohnalová a ve 2. kategorii Antonie Bakošová z V. A . Vítězství jim zajistilo postup do krajského kola! Našim nadaným žákyním gratulujeme a přejeme jim v  krajském kole hodně štěstí!

  1. a 15. února proběhlo v naší škole obvodní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Jsme rádi, že se na předních pozicích výsledkové listiny objevila jména žáků naší školy. V kategorii 6. a 7. ročníku obsadila 2. místo Kateřina Tumpachová ze VI. C, v kategorii 8. a 9. ročníku skončil na 3. místě Marek Šmejkal z IX. B, vítězství a postup do krajského kola pak vybojoval Eduard Němeček rovněž z IX. B. Všem úspěšným žákům blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy!

IMG_2425

8. února se v Ulitě, Domě dětí a mládeže Prahy 3, konalo obvodní kolo soutěže v německém jazyce. Jsme velmi potěšeni, že nejvyšší příčky obsadila v obou soutěžních kategoriích naše děvčata – Vendula Cibulková z VIII. A a Anna Jestříbková ze VII. A jsou zlaté a sestry Eliška a Josefína Foltýnovy z IX. A a VII. A stříbrné! Jejich výborné umístění dokumentuje vysokou kvalitu výuky němčiny v ZŠ Lupáčova. Úspěšným žákyním blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Dne 24. 1. 2017 se konalo obvodní kolo Matematické olympiády pro žáky 5. a 9. ročníku. Celkem šest žákyň a žáků naší školy se stalo úspěšnými řesiteli. Jsou jimi:

kategorie Z 5 (pro 5. ročník): Antonie Bakošová (V. A), Julie Vignerová (V. A)

kategorie Z 9 (pro 9. ročník): Jan Bednář (IX. B), Michal Bůžek (IX. B), Adéla Hellerová (IX. C) a Klára Fleischhansová (IX. A).

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy.

V pondělí 16. ledna se 3 žáci naší školy zúčastnili obvodního kola dějepisné olympiády. Letošní téma bylo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“. Michaela Hlavatá z 9. A obsadila krásné 3. místo a rovněž další naši žáci dosáhli pěkných výsledků – Cathy Bokondas z 8. B skončila na 8. místě a Jan Vašíček z 8. B na 9. místě z 24 účastníků obvodního kola. Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

V pondělí 16. ledna se 3 žáci naší školy zúčastnili obvodního kola dějepisné olympiády na ZŠ Chmelnice. Letošní téma bylo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. stol.“ Michaela Hlavatá z 9. A obsadila krásné 3. místo a rovněž další naši žáci dosáhli pěkných výsledků – Cathy Bokondas z 8. B skončila na 8. místě a Jan Vašíček z 8. B na 9. místě z 24 účastníků obvodního kola. Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Na podzim roku 2016 proběhlo již tradiční národní testování žáků 9. ročníku v oblastech český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady (scio testy). Z výsledků vyplývá, že výsledky žáků naší školy patří mezi 10% – 20% nejlepších ze zúčastněných škol – viz příloha – scio9roc

Každý žák obdrží také konkrétní individuální zprávu s podrobnými výsledky a doporučením, na které oblasti se zaměřit v souvislosti s výběrem střední školy. Výsledky z tohoto testování i z testování v minulých letech mají žáci k dispozici po přihlášení na web testovani.scio.cz.

V obvodním kole soutěže ve stolním tenisu nám udělali radost mladší i starší žáci. Mladší obsadili ve složení Jan Kodídek, Tobiáš Jirák, Martin Vojta a Adam Rajnoch 3. místo a starší v sestavě Bartoloměj Srb, Vojtěch Vrzoň, Jan Žáček a Miloš Heršálek vybojovali pěknou stříbrnou pozici!

Našim stolním tenistům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

dsc_0071

Ve dnech 6. a 7. 10. se mladší žáci (6. a 7. ročník) a starší žáci (8. a 9. ročník) naší školy zúčastnili turnaje základních škol Prahy 3 v minifotbalu. Mladší žáci ve složení: Tomeček VI.B, Tomeček VI.C, Kodídek VII.A, Chytil P. VI.A, Chytil D. VI.A, Přeučil VII.BHalama VI.B, Ehmig VI.A a neprůstřelný brankář A. Buňata ze VII.A turnaj vyhráli s celkovým skóre 16:0. Postupně porazili: ZŠ Pražačka 2:0, ZŠ CHelčického 6:0, G Sladkovského 2:0, ZŠ J. z Poděbrad 2:0 a ve finále ZŠ Jeseniova 4:0

Starší žáci obsadili 2. místo, když prohráli pouze s G Sladkovského 3:0 a porazili G na Pražačce 1:0, ZŠ Na Pražačce 4:0, ZŠ Lobkovicovo nám. 3:0 a ZŠ Chmelnice 2:1. Družstvo tvořili hráči: Dostál IX.B, Hanták IX.B, Hájek VIII.A, Novotný IX.C, Šmejkal IX.B, Žáček IX.A, Bezdíček IX.A, Šafka IX.A, Vrzoň IX.A, Feirfeil VIII.A.

Všem našim úspěšným reprezentantům blahopřejeme!

dsc_0062

Koncem září proběhla 1.sportovní soutěž obvodního kola v přespolním běhu na 1 km, kde dívky naší školy ve složení Ryšavá, Šipanová, Panchenko,Vilímková a Vorlová vyhrály. Starší dívky obsadily 6.místo a chlapci  v obou kategoriích 4. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!