Během měsíce ledna 2018 se konala obvodní kola několika předmětových vědomostních soutěží. Žákyně a žáci naší školy dosáhli výborných výsledků:

V obvodním kole Dějepisné olympiády získala vynikající 3. místo Cathy Bokondas z IX. B.

V obvodním kole Matematické olympiády kategorie pro 5. ročník na děleném 2. – 5. místě skončila Agáta Poláčková (V. B), na děleném 6. – 9. místě pak Nail Imenov (V. C) a Michael Pšenička (V. B).

V obvodním kole Olympiády z českého jazyka  nádherného 3. místa dosáhla Jana Němcová z IX. B.

Podrobné výsledky najdete na webu organizátora obvodních kol vědomostních soutěží – DDM Ulita na tomto odkazu.

Všem účastníkům obvodních kol děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme!

Dne 21. 12. 2017 proběhlo finálové kolo soutěže KoduCup, kam se se svou hrou probojoval žák 5. třídy. Ve finálovém kole si vedl dokonce ještě lépe a obsadil ve své kategorii nádherné druhé místo.

Dne 13. 6. pokračovala soutěž škol Prahy 3 organizovaná Úřadem městské části Praha 3 O pohár starosty Hartiga. Výborného umístění dosáhli žákyně a žáci naší školy již v dubnu ve vědomostní části, která se konala v Paláci Flóra. Děti z 1. stupně tehdy obsadily pěkné 4. místo a jejich starší spolužáci dokonce zvítězili! Ve sportovním areálu Na Pražačce proběhla v minulém týdnu sportovní část této obvodní soutěže. Naše děti se utkaly s družstvy ostatních základních škol z Prahy 3 v plavání, běhu a skoku z místa. Protože jsme všichni drželi našim reprezentantům palce a protože máme ve škole hodně šikovných dětí, podařilo se jim ze sportovního klání přivézt pomyslnou zlatou a stříbrnou medaili! O ten cennější kov se tentokrát postarali žáci a žákyně z prvního stupně. V celkovém součtu bodů a umístění z vědomostní a sportovní části získala ZŠ Lupáčova nakonec stříbrnou příčku a příjemnou finanční odměnu, kterou účelně využijeme. Všem soutěžícím a pedagogům, kteří se soutěže zúčastnili, blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

IMG_1931IMG_1915

Podívejme se spolu na to, jak jsme v průběhu ledna a února tvořili své cestovatelské kousky, jak se ze vzpomínek na poslední prázdniny stalo výtvarné dílo, nebo jak jsme tvarovali ze svých snů o budoucích cestách nečekané 3D objekty.

Dvanáct nejlepších prací jednotlivců, dvojich i kolektivů (po)cestovalo zkusit štěstí do Lidic. Držíme prsty všem našim velkým umělcům!

Naše škola se pravidelně zapojuje do recitační soutěže Pražské poetické setkání. Soutěžící na obou stupních procházejí školním kolem, v jehož rámci porota vybírá nejúspěšnější žáky, kteří nás svým přednesem prozaických či poetických děl reprezentují v obvodním kole. V letošním ročníku Pražského poetického setkání zvítězila v 1. kategorii v obvodním kole žákyně třídy III. A Anika Dohnalová a ve 2. kategorii Antonie Bakošová z V. A . Vítězství jim zajistilo postup do krajského kola! Našim nadaným žákyním gratulujeme a přejeme jim v  krajském kole hodně štěstí!

  1. a 15. února proběhlo v naší škole obvodní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Jsme rádi, že se na předních pozicích výsledkové listiny objevila jména žáků naší školy. V kategorii 6. a 7. ročníku obsadila 2. místo Kateřina Tumpachová ze VI. C, v kategorii 8. a 9. ročníku skončil na 3. místě Marek Šmejkal z IX. B, vítězství a postup do krajského kola pak vybojoval Eduard Němeček rovněž z IX. B. Všem úspěšným žákům blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy!

IMG_2425

8. února se v Ulitě, Domě dětí a mládeže Prahy 3, konalo obvodní kolo soutěže v německém jazyce. Jsme velmi potěšeni, že nejvyšší příčky obsadila v obou soutěžních kategoriích naše děvčata – Vendula Cibulková z VIII. A a Anna Jestříbková ze VII. A jsou zlaté a sestry Eliška a Josefína Foltýnovy z IX. A a VII. A stříbrné! Jejich výborné umístění dokumentuje vysokou kvalitu výuky němčiny v ZŠ Lupáčova. Úspěšným žákyním blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Dne 24. 1. 2017 se konalo obvodní kolo Matematické olympiády pro žáky 5. a 9. ročníku. Celkem šest žákyň a žáků naší školy se stalo úspěšnými řesiteli. Jsou jimi:

kategorie Z 5 (pro 5. ročník): Antonie Bakošová (V. A), Julie Vignerová (V. A)

kategorie Z 9 (pro 9. ročník): Jan Bednář (IX. B), Michal Bůžek (IX. B), Adéla Hellerová (IX. C) a Klára Fleischhansová (IX. A).

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy.

V pondělí 16. ledna se 3 žáci naší školy zúčastnili obvodního kola dějepisné olympiády. Letošní téma bylo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“. Michaela Hlavatá z 9. A obsadila krásné 3. místo a rovněž další naši žáci dosáhli pěkných výsledků – Cathy Bokondas z 8. B skončila na 8. místě a Jan Vašíček z 8. B na 9. místě z 24 účastníků obvodního kola. Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

V pondělí 16. ledna se 3 žáci naší školy zúčastnili obvodního kola dějepisné olympiády na ZŠ Chmelnice. Letošní téma bylo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. stol.“ Michaela Hlavatá z 9. A obsadila krásné 3. místo a rovněž další naši žáci dosáhli pěkných výsledků – Cathy Bokondas z 8. B skončila na 8. místě a Jan Vašíček z 8. B na 9. místě z 24 účastníků obvodního kola. Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.