Na podzim roku 2016 proběhlo již tradiční národní testování žáků 9. ročníku v oblastech český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady (scio testy). Z výsledků vyplývá, že výsledky žáků naší školy patří mezi 10% – 20% nejlepších ze zúčastněných škol – viz příloha – scio9roc

Každý žák obdrží také konkrétní individuální zprávu s podrobnými výsledky a doporučením, na které oblasti se zaměřit v souvislosti s výběrem střední školy. Výsledky z tohoto testování i z testování v minulých letech mají žáci k dispozici po přihlášení na web testovani.scio.cz.

V obvodním kole soutěže ve stolním tenisu nám udělali radost mladší i starší žáci. Mladší obsadili ve složení Jan Kodídek, Tobiáš Jirák, Martin Vojta a Adam Rajnoch 3. místo a starší v sestavě Bartoloměj Srb, Vojtěch Vrzoň, Jan Žáček a Miloš Heršálek vybojovali pěknou stříbrnou pozici!

Našim stolním tenistům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

dsc_0071

Ve dnech 6. a 7. 10. se mladší žáci (6. a 7. ročník) a starší žáci (8. a 9. ročník) naší školy zúčastnili turnaje základních škol Prahy 3 v minifotbalu. Mladší žáci ve složení: Tomeček VI.B, Tomeček VI.C, Kodídek VII.A, Chytil P. VI.A, Chytil D. VI.A, Přeučil VII.BHalama VI.B, Ehmig VI.A a neprůstřelný brankář A. Buňata ze VII.A turnaj vyhráli s celkovým skóre 16:0. Postupně porazili: ZŠ Pražačka 2:0, ZŠ CHelčického 6:0, G Sladkovského 2:0, ZŠ J. z Poděbrad 2:0 a ve finále ZŠ Jeseniova 4:0

Starší žáci obsadili 2. místo, když prohráli pouze s G Sladkovského 3:0 a porazili G na Pražačce 1:0, ZŠ Na Pražačce 4:0, ZŠ Lobkovicovo nám. 3:0 a ZŠ Chmelnice 2:1. Družstvo tvořili hráči: Dostál IX.B, Hanták IX.B, Hájek VIII.A, Novotný IX.C, Šmejkal IX.B, Žáček IX.A, Bezdíček IX.A, Šafka IX.A, Vrzoň IX.A, Feirfeil VIII.A.

Všem našim úspěšným reprezentantům blahopřejeme!

dsc_0062

Koncem září proběhla 1.sportovní soutěž obvodního kola v přespolním běhu na 1 km, kde dívky naší školy ve složení Ryšavá, Šipanová, Panchenko,Vilímková a Vorlová vyhrály. Starší dívky obsadily 6.místo a chlapci  v obou kategoriích 4. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

I ve školním roce 2016/2017 se žáci naší školy mají možnost zúčastnit řady soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, MČ Praha 3 nebo ZŠ Lupáčova. Jedná se o vědomostní soutěže v různých oborech, o umělecké a také sportovní soutěže. Budeme rádi, když se děti rozhodnou v některých soutěžích změřit síly se spolužáky a reprezentovat naši školu. K úspěchům v soutěžích vyhlašovaných ministerstvem školství přihlížejí na některých středních školách, gymnáziích a víceletých gymnáziích při přijímacím řízení.

Vědomostní soutěže: Olympiády v matematice, českém jazyku, fyzice, chemii, biologii, zeměpisu, dějepisu, zeměpisu anglickém jazyku, německém jazyku, francouzském jazyku, pythagoriáda, soutěž v programování, ve finanční gramotnosti, astronomická olympiáda

Umělecké soutěže: Dětská scéna 2017 – soutěž mladých recitátorů, fotografická soutěž Příroda objektivem

Kombinovaná soutěž školních týmů vyhlášená MČ Praha 3: O pohár starosty Hartiga

Sportovní soutěže: Volejbal, floorbal, vybíjená, přespolní běh, atletika, basketbal, fotbal..

Podrobnosti o všech soutěžích a termínech jednotlivých soutěžních kol zájemcům včas sdělí vyučující jednotlivých předmětů, případně Mgr. Kamila Kubrová na adrese: kubrova@lupacovka.cz

 

 

V rámci mezinárodního projektu Erasmus+, v němž ZŠ Lupáčova získala účast, vyhlašujeme žákovskou soutěž o nejlepší návrh loga tohoto významného projektu.
Návrh loga může předložit kterýkoli žák nebo žákovský tým ZŠ Lupáčova.
Návrhy je třeba předložit ve formátu jpg nebo png.
Uzávěrka soutěže je 5. 10. 2016.
Logo projektu Erasmus+ by mělo splňovat tyto požadavky:
a) Vyjadřuje spojení vědy s uměním (STEM with ART)
b) Symbolizuje spolupráci 7 evropských zemí(Česká republika, Turecko, Španělsko, Slovinsko, Řecko, Bulharsko, Rumunsko)
c) Je vytvořeno podle hesla „V jednoduchosti je krása”(je třeba myslet na pozdější zpracovávání grafiky, potisky apod.)
Nejlepší návrhy budou odměněny a nominovány do mezinárodního kola, ze kterého vzejde konečné logo celého projektu.

WP_20160623_13_13_35_ProDne 23.06 navštívila naší školu asi nejpočetnější delegace ředitelek běloruských škol. Zajímaly se o průběh vyučování, školní projekty, organizaci výuky i mnohé praktické otázky spojené s životem v České republice.  Beseda s nimi trvala neskutečné tři hodiny plné otázek a opravdového zájmu o vše se školstvím spojené.

Když jsem se ptal, proč si ministerstvo vybralo právě nás, dozvěděl jsem se, že delegace provádí srovnání špičkových středoevropských škol. Moc mne těší, že nás na základě některých našich výsledků zařadily právě do této skupiny.  Přestože to není země Evropské unie, přesto se domníváme, že otevřené oči a poznávání všech kolem nás je jedinou cestou k vzájemnému pochopení a předcházení nepěkným jevům, které se kolem nás stále častěji objevují.

 

thumbnail_image0

Součástí hodnocení žáka 9. ročníku je jeho závěrečná práce, přičemž práce samotná i její obhajoba před zkušební komisí prokazuje celkovou  míru osvojení profilových dovedností žáka. Součástí zkoušky je i zkouška z cizího jazyka. V letošním školním roce se obhajoby konají v termínu 20. 6. – 23. 6. 2016. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.

obhajoby

V rámci projektu ASEF  jsme dne 6.6.2016 přivítali studenty a učitele z indické školy v New Delhi.

Stali jsme se součástí projektu a prezentujeme svým vrstevníkům největší osobnost české historie:  Karla.IV.

Projekt skvěle dokumentoval naší historii. Zapojili se do něj malí i velcí žáci.

Jen pár fotografií.

[vc_row][vc_column][vc_column_text][huge_it_slider id=”8″]

 

 

 

 

 

 

 

Dear Barbora
Thank you so much for your excellent reception and such a warm one…..We really enjoyed being at your school..Pity that neither our Principal nor the Director could be present….It was an honour to be there
I , sincerely,hope we plan an exchange in the future so that my Principal visits your school and meets Mr.Hausner.
Personally,the kind of history that your school has,I am overwhelmed…I am happy to have made connections with your school and happier that we could participate in your project…
I look forward to more collaboration and exchanges in the future.
Love
Geeta[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=”outline”]včera jsme měli tu čest přivítat na škole skupinu deseti studentů a dvou učitelů ze školy v Novém Dilí, Indii.

Vše dopadlo na výbornou, paní učitelky z Indie byly nadšené školou a našimi studenty. Strávili jsme společně zajímavý a bohatý den a myslím si, že to byla velká zkušenost pro všechny z nás, především pro naše žáky.

V rámci návštěvy se prezentoval projekt World Flip v rámci mezinárodní organizace ASEF. Projektu se účastnilo celkem 12 dětí ze čtvrtých až devátých ročníků.

Na prvním místě bych vyzdvihla práci žáků, kteří si připravili krásnou prezentaci o Karlu IV., a včerejší den absolvovali aktivně, s nadšením a zájmem. Opravdu všem patří velká pochvala, a nevím toto mohu iniciovat, ale myslím, že by zasloužili pochvalu třídního učitele za perfektní reprezentování školy.

Dále patří velký dík kolegyním, které mi pomáhaly s realizací žákovské prezentace v angličtině, Martině Kubíčkové, Lindě Braunové a Hance Turkové. Tereze Romanovské děkuji za článek na web.

Velký dík patří také panu Kopeckému, který nám organizačně zajistil podmínky k realizaci včerejšího společného setkání.

Děkuji také vedoucí družiny, Zuzce Klonové, která zajistila hudební vystoupení a Katce Siskové a Jirkovi Vidasovovi, kteří vedli náš dětský sbor. Myslím, že pro naše hosty bylo hudební vystoupení jedním z největších zážitků dne.

Nezapomínám ani na naší školní jídelnu, která naší vegetariánské návštěvě vyšla maximálně vstříc v jejich přáních.

Děkuji pí. Hauftové za poskytnutí žákovských prací na výzdobu místnosti.

A dík patří i všem těm, kteří včera suplovali mé hodiny a hodiny pí. Kubíčkové, i vám, kterým jsme hodinu narušili nakukováním do tříd.

Včerejší den se povedl díky vám všem a věřím, že s výsledkem můžeme být maximálně spokojení.[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

Na základě výsledků srovnávacích testů SCIO můžeme konstatovat, že vyšší úrovně evropského jazykového rámce jsou v 8. ročníku, který považujeme za srovnávací, významně vyšší než na průměrném vzorku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Totéž platí i o pátém ročníku.

Podrobné výsledky jsou k nahlédnutí u vedení školy.

Základní přehled dosažených výsledků je zveřejněn  v analytické zprávě .