I ve školním roce 2016/2017 se žáci naší školy mají možnost zúčastnit řady soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, MČ Praha 3 nebo ZŠ Lupáčova. Jedná se o vědomostní soutěže v různých oborech, o umělecké a také sportovní soutěže. Budeme rádi, když se děti rozhodnou v některých soutěžích změřit síly se spolužáky a reprezentovat naši školu. K úspěchům v soutěžích vyhlašovaných ministerstvem školství přihlížejí na některých středních školách, gymnáziích a víceletých gymnáziích při přijímacím řízení.

Vědomostní soutěže: Olympiády v matematice, českém jazyku, fyzice, chemii, biologii, zeměpisu, dějepisu, zeměpisu anglickém jazyku, německém jazyku, francouzském jazyku, pythagoriáda, soutěž v programování, ve finanční gramotnosti, astronomická olympiáda

Umělecké soutěže: Dětská scéna 2017 – soutěž mladých recitátorů, fotografická soutěž Příroda objektivem

Kombinovaná soutěž školních týmů vyhlášená MČ Praha 3: O pohár starosty Hartiga

Sportovní soutěže: Volejbal, floorbal, vybíjená, přespolní běh, atletika, basketbal, fotbal..

Podrobnosti o všech soutěžích a termínech jednotlivých soutěžních kol zájemcům včas sdělí vyučující jednotlivých předmětů, případně Mgr. Kamila Kubrová na adrese: kubrova@lupacovka.cz

 

 

V rámci mezinárodního projektu Erasmus+, v němž ZŠ Lupáčova získala účast, vyhlašujeme žákovskou soutěž o nejlepší návrh loga tohoto významného projektu.
Návrh loga může předložit kterýkoli žák nebo žákovský tým ZŠ Lupáčova.
Návrhy je třeba předložit ve formátu jpg nebo png.
Uzávěrka soutěže je 5. 10. 2016.
Logo projektu Erasmus+ by mělo splňovat tyto požadavky:
a) Vyjadřuje spojení vědy s uměním (STEM with ART)
b) Symbolizuje spolupráci 7 evropských zemí(Česká republika, Turecko, Španělsko, Slovinsko, Řecko, Bulharsko, Rumunsko)
c) Je vytvořeno podle hesla „V jednoduchosti je krása”(je třeba myslet na pozdější zpracovávání grafiky, potisky apod.)
Nejlepší návrhy budou odměněny a nominovány do mezinárodního kola, ze kterého vzejde konečné logo celého projektu.

WP_20160623_13_13_35_ProDne 23.06 navštívila naší školu asi nejpočetnější delegace ředitelek běloruských škol. Zajímaly se o průběh vyučování, školní projekty, organizaci výuky i mnohé praktické otázky spojené s životem v České republice.  Beseda s nimi trvala neskutečné tři hodiny plné otázek a opravdového zájmu o vše se školstvím spojené.

Když jsem se ptal, proč si ministerstvo vybralo právě nás, dozvěděl jsem se, že delegace provádí srovnání špičkových středoevropských škol. Moc mne těší, že nás na základě některých našich výsledků zařadily právě do této skupiny.  Přestože to není země Evropské unie, přesto se domníváme, že otevřené oči a poznávání všech kolem nás je jedinou cestou k vzájemnému pochopení a předcházení nepěkným jevům, které se kolem nás stále častěji objevují.

 

thumbnail_image0

Součástí hodnocení žáka 9. ročníku je jeho závěrečná práce, přičemž práce samotná i její obhajoba před zkušební komisí prokazuje celkovou  míru osvojení profilových dovedností žáka. Součástí zkoušky je i zkouška z cizího jazyka. V letošním školním roce se obhajoby konají v termínu 20. 6. – 23. 6. 2016. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.

obhajoby

V rámci projektu ASEF  jsme dne 6.6.2016 přivítali studenty a učitele z indické školy v New Delhi.

Stali jsme se součástí projektu a prezentujeme svým vrstevníkům největší osobnost české historie:  Karla.IV.

Projekt skvěle dokumentoval naší historii. Zapojili se do něj malí i velcí žáci.

Jen pár fotografií.

[vc_row][vc_column][vc_column_text][huge_it_slider id=”8″]

 

 

 

 

 

 

 

Dear Barbora
Thank you so much for your excellent reception and such a warm one…..We really enjoyed being at your school..Pity that neither our Principal nor the Director could be present….It was an honour to be there
I , sincerely,hope we plan an exchange in the future so that my Principal visits your school and meets Mr.Hausner.
Personally,the kind of history that your school has,I am overwhelmed…I am happy to have made connections with your school and happier that we could participate in your project…
I look forward to more collaboration and exchanges in the future.
Love
Geeta[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=”outline”]včera jsme měli tu čest přivítat na škole skupinu deseti studentů a dvou učitelů ze školy v Novém Dilí, Indii.

Vše dopadlo na výbornou, paní učitelky z Indie byly nadšené školou a našimi studenty. Strávili jsme společně zajímavý a bohatý den a myslím si, že to byla velká zkušenost pro všechny z nás, především pro naše žáky.

V rámci návštěvy se prezentoval projekt World Flip v rámci mezinárodní organizace ASEF. Projektu se účastnilo celkem 12 dětí ze čtvrtých až devátých ročníků.

Na prvním místě bych vyzdvihla práci žáků, kteří si připravili krásnou prezentaci o Karlu IV., a včerejší den absolvovali aktivně, s nadšením a zájmem. Opravdu všem patří velká pochvala, a nevím toto mohu iniciovat, ale myslím, že by zasloužili pochvalu třídního učitele za perfektní reprezentování školy.

Dále patří velký dík kolegyním, které mi pomáhaly s realizací žákovské prezentace v angličtině, Martině Kubíčkové, Lindě Braunové a Hance Turkové. Tereze Romanovské děkuji za článek na web.

Velký dík patří také panu Kopeckému, který nám organizačně zajistil podmínky k realizaci včerejšího společného setkání.

Děkuji také vedoucí družiny, Zuzce Klonové, která zajistila hudební vystoupení a Katce Siskové a Jirkovi Vidasovovi, kteří vedli náš dětský sbor. Myslím, že pro naše hosty bylo hudební vystoupení jedním z největších zážitků dne.

Nezapomínám ani na naší školní jídelnu, která naší vegetariánské návštěvě vyšla maximálně vstříc v jejich přáních.

Děkuji pí. Hauftové za poskytnutí žákovských prací na výzdobu místnosti.

A dík patří i všem těm, kteří včera suplovali mé hodiny a hodiny pí. Kubíčkové, i vám, kterým jsme hodinu narušili nakukováním do tříd.

Včerejší den se povedl díky vám všem a věřím, že s výsledkem můžeme být maximálně spokojení.[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

Na základě výsledků srovnávacích testů SCIO můžeme konstatovat, že vyšší úrovně evropského jazykového rámce jsou v 8. ročníku, který považujeme za srovnávací, významně vyšší než na průměrném vzorku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Totéž platí i o pátém ročníku.

Podrobné výsledky jsou k nahlédnutí u vedení školy.

Základní přehled dosažených výsledků je zveřejněn  v analytické zprávě .

V měsíci dubnu 2016 proběhlo v 5. ročníku testování scio (stonožka 5) v oblastech český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady. Z výsledků vyplývá:

  1. Český jazyk – výsledky jsou nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné, má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Výsledky našich žáků byly výborné v částech mluvnice, v úsudku a znalostech.
  2. Matematika – výsledky jsou nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné, má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Výsledky našich žáků byly výborné v částech čísla a početní operace, porozumění.

Zatímco žáci II.stupně, kteří se podíleli na projektu SFSN, vyrazili do Evropaparku v Německu, ti mladší se vydali za památkami UNESCO do Jižních Čech.

Po návštěvě Bavorského lesa následovalo ubytování ve Volarech, kde večeři zpestřilo korejské suši pana Shina (Děkujeme) a také poněkud netradiční používání hůlek.

Druhý den jsme se spustili do grafitových dolů, obešli památky Českého Krumlova a dvoudenní program zakončili v malebných Holašovicích.

Oba tyto zájezdy jsou součástí ocenění všech participujících rodičů, žáků a učitelů za získání Evropské jazykové ceny Label pro rok 2016.

 

IMG_2305IMG_2261
IMG_4067

[huge_it_slider id=”7″]

Foto: M. Hošna, Radniční noviny 2016; MZV 2016

Dnes 17.5.2016 navštívila naší školu paní Irina Boková, generální tajemník UNESCO v doprovodu Karla Komárka,tajemníka České komise pro UNESCO a dalších hostů. Společně s vedením školy ji přivítal pan
A. Bellu, místostarosta MČ Praha 3.
Podrobnou reportáž přineseme v nejbližších dnech.
Byla to pro školu opravdu mimořádná událost.

Žáci V.C prezentovali svůj úchvatný projekt Celým Českem za UNESCEM.

Žáci VI.B pak představili svou představu o založení kostela Nejsvětšjšího srdce Páně na Jiřího z Poděbrad, který je mezi kandidáty na zápis do Světového dědictví UNESCO.

IMG_4191

WP_20160517_10_57_03_Rich (2)

Citujeme ze zprávy UNESCO o naší škole:

UNESCO Director-General discusses current global challenges and international cooperation with the President of the Czech Republic, H.E. Miloš Zeman | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Earlier in the day, the Director-General paid a visit to the Lupáčova primary school, belonging to the UNESCO Associated Schools Network, and winner of the 2014 and 2016 European Language Prize. The Director-General was warmly welcomed by students, the teachers and the Principal of the school, Mr Milan Hausner. Here the school’s international outlook is showcased right from the entry hall, adorned with flags from all European countries. Counting over 700 students and 70 teachers, the school is renowned for its language teaching (including Chinese), projects  to promote knowledge of both Czech and world heritage, use of digital technology and interactive whiteboards, activities to promote social inclusion and cooperation with schools in Europe and beyond.

Students performed music, staged a short play describing the history of a World Heritage site, and showed how tablets were used for learning. Mr Hausner described a range of innovative initiatives, including the “Children like us” project supported by Bill Gates to connect students with children with special needs, partnering with a school in Java to study endangered species; fostering pupil curiosity in science subjects and the Comenius Europe beyond Borders project to encourage learning of foreign language. “Children have to be immerged in education to learn. We need more sharing of experience because there is a lot we can learn from what happens in schools in other countries and regions,” he said.  (  from).

Článek na  webu Ministerstva zahraničí

 The official press release of UNESCO

Článek na webu Praha 3

Ohlasy na Twitteru

V počítačové grafice jsme pracovali z předlohou animovaných postaviček a vytvářeli jsme je v grafickém vektorovém prostředí.

Na krátkém videu se můžete podívat, jak se nám to povedlo a jak jsme si některé dle sebe poupravili.