V pátek jsme v polytechnickém klubu vyzkoušeli programování na mobilní dotyková zařízení s operačním systémem Android. Nejdříve jsme si vyzkoušeli vytvoření aplikace pro zpracování zvuku a následně hru na motivaci clicker. První z aplikací si můžete prohlédnout z hlediska programovacího prostředí Mit App Inventoru.

program

V pátek 3. 11. 2017 proběhlo první setkání polytechnického klubu, kde jsme se zaměřili na malou robotickou stavebnici WeDo v základní sadě. Vystačili jsme si s pár čidly, ale na příklady výsledků se můžete podívat ve videích.

Aneb o tom, jak jsme se za poslední rok vybarvili…

21. června 2017 jsme uzavřeli rok plný tvorby výstavou prací mladých umělců, účastníků kurzu výtvarných improvizací.
Vernisáž a její atmosféra mile překvapily. Rodiče, příbuzní a přátelé dětí, všichni se přišli podívat na výsledky naší společné práce, nasát tu radost (z) umění. Po krátkém hudebním programu – Dominikově hře na houslích a odevzdání certifikátů mladým nadějným umělcům jsme si společně připili na talent a kuráž v další tvorbě a oslavili radost dětí z vlastní kreativity.
Myslím, že to byl pěkný rok, už teď se těším na další díla, které v ateliéru i mimo něj vzniknou a na nové zážitky z tvorby a s tvorbou.

Dne 1. 6. 2017 uspořádali učitelé, Unie rodičů a žáci ZŠ Lupáčova společenský večer, který je součástí projektu MAP Městské části Praha 3. Celé tři hodiny patřila doslova celá školní budova setkání rodičů, pedagogů, bývalých i současných žáků a dalších vzácných hostů. Večer zahájil ředitel školy Mgr. Jiří Kopecký, který upozornil návštěvníky na aktuální projekty školy i Městské části Praha 3, hovořil například o Participativním rozpočtu, o pokračujícím projektu SFSN zaměřeném na spolupráci s rodinami žáků cizinců. V závěru svého projevu poděkoval hostům za jejich zájem o školu a všem zúčastněným pedagogům a vystupujícím žákům za přípravu programu. Poté se již hosté rozešli za zábavou i poučením. Ve všech místnostech školní budovy byly k vidění výstupy z tuzemských i mezinárodních projektů, ale také z výuky, představeny byly např. fyzikální pokusy, práce s mikroskopy, 3D tiskárna a 3D pero, různé typy brýlí pro virtuální realitu, polytechnické a elektronické stavebnice, výtvarné práce žáků, celoroční vydání Školního zpravodaje, kvízy spojené s projektem Poznáváme Česko, komentovaná prezentace výjezdu do Anglie, vystoupení školní družiny, Polytechnický klub, projekt Příběhy našich sousedů, dlouhodobé projekty Erasmus+ a CLIL, prezentace fotografií a videí ze života třídních kolektivů, výstavky prací našich prvňáčků, programy zaměřené na výuku cizích jazyků, divadelní skeče, výrazový tanec a další zajímavé aktivity našich žáků a učitelů. Pro návštěvníky bylo připraveno i občerstvení ve školní jídelně. Před dvacátou hodinou večerní bylo slavnostní setkání ukončeno a my věříme, že bylo pro naše hosty zábavou, poučením a třeba i milou vzpomínkou na mladá léta strávená možná i u nás v ZŠ Lupáčova…