Nové hledání

Pokud nejste spokojeni s výsledky níže, zkuste prosím nové hledání

36 výsledky hledání pro: erasmus

21

mezinárodní projekt STEM – ERASMUS+ 4. den

Den začal přijetím zahraničních hostů ze šesti zúčastněných zemí na radnici Městské části Praha 3, kde se konala První polytechnická konference věnovaná projektům STEM a SFSN. Pozvání přijali čestní hosté v čele s velvyslancem Slovinska Leonem Marcem a dále reprezentanti firem, které se na obou projektech významně podílely. Úvodního slova se ujali hlavní organizátor setkání Ing. Milan Hausner a ředitel ZŠ Lupáčova Mgr. Jiří Kopecký. Tématika konference byla zřejmá – 3D modely, jejich konstrukce a práce s nimi. ZŠ Lupáčova prezentovala všech 40  žákovských soutěžních 3D výtvorů, naši partneři představili své země, školy a také se pochlubili svými 3D pracemi. Odpoledne věnovaly zahraniční výpravy učitelů a žáků individuální prohlídce centra Prahy, nákupům vánočních dárků a odpočinku před večerním turnajem v minigolfu.

22

Mezinárodní projekt STEM – ERASMUS+ 3. den

Dnešní den byl věnován celodennímu společnému výjezdu zahraničních hostů a našich žáků do Techmánie v Plzni. Toto interaktivní vědecké centrum jsme v programu STEM nemohli vynechat. Během celého dne jsme podnikali pokusy z mnoha vědních oborů a docházeli k zajímavým poznatkům o biologických, fyzikálních, chemických, či astronomických zákonitostech. Navštívili jsme 3D planetárium, kde jsme zhlédli dva filmy, jeden věnovaný noční obloze, druhý výzkumu mimozemských civilizací. Protože byl program velmi náročný, dopřála si večer naše návštěva zasloužené osobní volno.

23

Mezinárodní projekt STEM – ERASMUS + 2. den

Dnes se naši žáci a učitelé opět dopoledne setkali se všemi zahraničními skupinami ve škole u příležitosti prezentací jednotlivých zemí a škol. Viděli jsme zajímavé příspěvky o přírodě, kultuře a společnosti partnerů i prezentaci o České republice a ZŠ Lupáčova. Před obědem žáci devátého ročníku provedli hosty výstavou čtyřiceti 3D exponátů, které vyrobili jednotlivci, výtvarné týmy, či celé třídy z naší školy. Protože je výstava soutěžní, proběhlo ve škole tajné hlasování o nejzdařilejší dílo, jehož se samozřejmě zúčastnila i naše zahraniční návštěva. Po krátkém poledním odpočinku byly už připraveny zajímavé aktivity v ZŠ Jaroslava Seiferta ve Vlkově ulici, kde naše škola za podpory Městské části Praha 3 a dalších partnerů na počátku tohoto školního roku slavnostně otevřela polytechnické a výtvarné centrum. K dispozici byly nejen nejrůznější stavebnice, ale také interaktivní elektronický stůl, s nímž může zároveň pracovat několik lidí. Večerní program jsme zvolili hudebně relaxační, společné bubnování pod odborným vedením snad zahnalo únavu našich hostů z nabitého programu 2. dne a příjemně je naladilo na další zážitky.

24

Mezinárodní projekt STEM – ERASMUS+ 1. den

Hosty ze šesti evropských zemí – Bulharska, Rumunska, Turecka, Řecka, Slovinska a Španělska jsme přivítali hudebně tanečním vystoupením nejmladších dětí. Úvodního slova se ujali Mgr. Jiří Kopecký a Ing. Milan Hausner. Pozvání na zahájení tohoto mezinárodního setkání přijal i významný host, profesor Josef Michl, který při krátké besedě odpovídal na zvídavé dotazy zahraničních učitelů, studentů i našich nejstarších žáků. Před polednem si všechny výpravy prohlédly v doprovodu českých žáků interiér školy a nahlédly přímo do výuky. Po obědě ve školní jídelně a krátkém odpočinku čekala naše hosty dvouhodinová projížďka nejkrásnějšími částmi Prahy. Nabitý program prvního dne pokračoval opět ve škole dvěma zajímavými aktivitami – vlastním grafickým návrhem tisku na 3D tiskárně a praktickou tvořivou činností s fyzikálními a polytechnickými stavebnicemi dle motta „spojení vědy s uměním“. Po večeři se naše návštěva s chutí a odhodláním zapojila do sportovních soutěží v netradičních prostorách školních chodeb.

26

Další mezinárodní projekt Erasmus+ K1

ZŠ Lupáčova se stala součástí dalšího mezinárodního projektu Erasmus+, tentokrát v oblasti mobilit osob. Nositelem projektu je Základní škola z chorvatského Splitu. Jsme rádi, že byla vybrána právě naše škola a že našim partnerům budeme moci předat své zkušenosti. Podrobnosti o projektu s názvem Tracing for Quality naleznete na stránkách školy
ZŠ “Spinut” Split
případně na fb profilu projektu
Koordinací tohoto projektu za naši školu byla pověřena paní Radana Bittnerová (bittnerova@lupacovka.cz).

27

Vyhlášení žákovské soutěže o nejlepší logo mezinárodního projektu Erasmus+ (STEM with ART)

V rámci mezinárodního projektu Erasmus+, v němž ZŠ Lupáčova získala účast, vyhlašujeme žákovskou soutěž o nejlepší návrh loga tohoto významného projektu.
Návrh loga může předložit kterýkoli žák nebo žákovský tým ZŠ Lupáčova.
Návrhy je třeba předložit ve formátu jpg nebo png.
Uzávěrka soutěže je 5. 10. 2016.
Logo projektu Erasmus+ by mělo splňovat tyto požadavky:
a) Vyjadřuje spojení vědy s uměním (STEM with ART)
b) Symbolizuje spolupráci 7 evropských zemí(Česká republika, Turecko, Španělsko, Slovinsko, Řecko, Bulharsko, Rumunsko)
c) Je vytvořeno podle hesla „V jednoduchosti je krása”(je třeba myslet na pozdější zpracovávání grafiky, potisky apod.)
Nejlepší návrhy budou odměněny a nominovány do mezinárodního kola, ze kterého vzejde konečné logo celého projektu.

28

Nejen za katedrou 2019

Ve čtvrtek 18. dubna se již pojedenácté sešel pedagogický sbor ZŠ Lupáčova na konferenci Nejen za katedrou. Tato odborná setkání pořádá každoročně vedení školy a zve na ně i zástupce zřizovatele MČ Praha 3 a rodičovskou veřejnost. Tematika příspěvků byla i letos velmi pestrá, během tří hodin jsme se dozvěděli o náplni činnosti Klubu nadaných žáků, který ve škole vznikl ve spolupráci se společností Mensa ČR, o aktuální situaci a návrzích týkajících se vzdělávání žáků – cizinců v českém jazyce, o nárocích kladených na práci třídních učitelů, o možnostech využití ICT techniky a nových aplikací ve výuce nejen informatických předmětů, byli jsme seznámeni s přípravami na návštěvu žáků 8. ročníku v italské partnerské škole v rámci projektu Erasmus+, s prvky moderní výuky, které využívají ve třídách kolegyně z 1. stupně, s průběhem sportovních kurzů na 2. stupni a také s různorodými aktivitami školní družiny. Tuto tradiční interní konferenci považujeme za efektivní prostředek sdílení zkušeností mezi pedagogy naší školy.

29

Příjezd do Manresy

I přestože nám počasí v Praze nepřálo, vydali jsme se v rámci projektu Erasmus+ STEM by Art do Manresy, školy jednoho z našich partnerů v projektu. Jakmile jsme vystoupali v letadle nad mraky, již nás provázelo až do Manresy sluníčko. Dnešní program byl volnější a tak nás dvě paní učitelky z místní školy nejdříve z letiště doprovodily do Hostelu a pak i na pozdní oběd. Po odpočinku jsme se ještě vydali na chvíli do ulic městečka, ale pak už zpátky do postele a nabírat sílu na zítřejší aktivity.
Manrese

30

Jaký byl “Rok plný objevů”?

Dne 1. 6. 2017 uspořádali učitelé, Unie rodičů a žáci ZŠ Lupáčova společenský večer, který je součástí projektu MAP Městské části Praha 3. Celé tři hodiny patřila doslova celá školní budova setkání rodičů, pedagogů, bývalých i současných žáků a dalších vzácných hostů. Večer zahájil ředitel školy Mgr. Jiří Kopecký, který upozornil návštěvníky na aktuální projekty školy i Městské části Praha 3, hovořil například o Participativním rozpočtu, o pokračujícím projektu SFSN zaměřeném na spolupráci s rodinami žáků cizinců. V závěru svého projevu poděkoval hostům za jejich zájem o školu a všem zúčastněným pedagogům a vystupujícím žákům za přípravu programu. Poté se již hosté rozešli za zábavou i poučením. Ve všech místnostech školní budovy byly k vidění výstupy z tuzemských i mezinárodních projektů, ale také z výuky, představeny byly např. fyzikální pokusy, práce s mikroskopy, 3D tiskárna a 3D pero, různé typy brýlí pro virtuální realitu, polytechnické a elektronické stavebnice, výtvarné práce žáků, celoroční vydání Školního zpravodaje, kvízy spojené s projektem Poznáváme Česko, komentovaná prezentace výjezdu do Anglie, vystoupení školní družiny, Polytechnický klub, projekt Příběhy našich sousedů, dlouhodobé projekty Erasmus+ a CLIL, prezentace fotografií a videí ze života třídních kolektivů, výstavky prací našich prvňáčků, programy zaměřené na výuku cizích jazyků, divadelní skeče, výrazový tanec a další zajímavé aktivity našich žáků a učitelů. Pro návštěvníky bylo připraveno i občerstvení ve školní jídelně. Před dvacátou hodinou večerní bylo slavnostní setkání ukončeno a my věříme, že bylo pro naše hosty zábavou, poučením a třeba i milou vzpomínkou na mladá léta strávená možná i u nás v ZŠ Lupáčova…