PROJEKT ŠABLONY II PRO ZŠ LUPÁČOVA

2019 – 2021

ZŠ Lupáčova se zapojila do projektu Šablony II pro ZŠ Lupáčova, který je realizován ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021.

Projekt Šablony II pro ZŠ Lupáčova je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP VVV) a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012669

V rámci Šablon II škola realizuje následující aktivity:

  1. Personální podpora: ve škole působí školní psycholog a školní speciální pedagog. Činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školním psychologem je PhDr. Petr Beroušek (berousek@lupacovka.cz), kancelář č. 90 ve 3. patře. Školní speciální pedagožkou je Mgr. Milada Tumpachová (tumpachova@lupacovka.cz), kancelář č. 90 ve 3. patře.
  2. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  3. Zapojení odborníka z praxe do výuky
  4. Kluby pro žáky ZŠ
  5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

V projektu je zapojena i Školní družina, kde probíhají následující aktivity:

  1. Klub pro účastníky ŠD
  2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD

—>LOGO PROJEKTU<—-