Placení stravného ve školním roce 2021/2022

Děti 7-10 let …….. 500,- Kč (1 oběd za 25,- Kč)

11-14 let …….. 520,- Kč (1 oběd za 26,- Kč)

15 a více let …….. 540,- Kč (1 oběd za 27,- Kč)

Číslo účtu školní jídelny: 35-2000786399/ 0800

Variabilní symbol: datum narození dítěte

Splatnost k 25. v měsíci předem