Placení stravného ve školním roce 2020/2021

 

Děti   7-10 let  ……..          440,- Kč        (1 oběd za 22,- Kč)

11-14 let   ……..        460,- Kč        (1 oběd za 23,- Kč)

15 a více let  ……..    480,- Kč        (1 oběd za 24,- Kč)

 

Číslo účtu školní jídelny:   35-2000786399/ 0800

Variabilní symbol:              datum narození dítěte

Splatnost k 25. v měsíci předem