Pravidelně chodíme na vycházky v okolí školy a na dětská hřiště, kde hrajeme kolektivní hry a soutěže , také cvičíme na provazových prolézačkách a stavíme si z písku. Přírodovědné vycházky jsou zaměřené na pozorování změn jarní přírody.
Jarní toulky přírodou.
Protože je jaro v plném proudu, teplejší dny jsou před námi, rozhodli jsme se vyjít ven a prozkoumat probouzející se přírodu. Úsměv dětem vykouzlil pohled na mláďátka, která nás provázela na každém kroku.
Čarodějnické tvoření.
Ze starých kousků látky si děti vyrobily svou  čarodějnici.  Připomněli jsme si i lidové zvyky a tradice.
Jarní tvoření.
Pustili jsme se do tvoření jarních dekorací. Malovali jsme rozkvetlé stromy a keře. Tvoření bylo velmi kreativní.
Poté jsme si našimi výtvory vyzdobili naši družinu i chodbu ve škole.
                                                                       V. Abrahámová
                                                                        vychovatelka

V měsíci únoru se šd 1.B věnovala jejich kmenová vychovatelka Ivana Lehovcová a dále po dobu její nepřítomnosti:  Blanka J., Zuzana K. a Míša S.

 

Z aktivit vybíráme:

  • Výtvarná č.: Výroba domečku pro děti z papírových krabic a jeho vymalování dětmi, výroba masopustních karnevalových masek
  • Preventivní aktivity pro 1.tř – Osobní bezpečí – www.zachrannykruh.cz, výuková dvd
  • Literárně dramatická a hudební činnost – divadlo online Čert a Káča, poslech českých písniček pro děti, poslech relaxační hudby, pohádka Pipi dlouhá punčocha, rozpoznávání hudebních nástrojů a zvuků, V. Chaloupek – povídání o lišce, vydře, vlku a medvědu
  • Naučně/poznávací č.: Zvířata v zimě- zazimování, život, potrava,.. Vlastivědná vycházka – poznávání staveb a pamětihodností Prahy z kopce Parukářka, Roboti budoucnosti, Povídání o vodě a jejich skupenstvích, Tradice a zvyky Masopustu
  • Relaxační: Atistresové a tématické omalovánky, vycházky na dětská hřiště, bobování, stavění sněhuláků, zimní radovánky…tvoření ze stavebnic Lego a Knext, interaktivní hry se zaměřením na kooperaci a empatii, luštěnky/kvízy/hádanky

 

Pravidelně navštěvujeme dětská hřiště v okolí školy a užíváme si zimních radovánek – sáňkujeme,
bobujeme, koulujeme se, hrajeme kolektivní hry.
Vyrábíme zimní dekorace z papíru – lyžař, tučňák, také zimní čepic e a rukavice. Povídáme si o zvycích a tradicích o Masopustu – vyrábíme a malujeme masopustní masky. Na svátek Valentýna jsme si vyrobily přáníčko.
Hrajeme také stolní a deskové společenské hry a soutěže. Stavíme si se stavebnice Lego. Pracujeme s dětskými časopisy. Vybarvujeme relaxační omalovánky.

Vilma Abrahámová, vychovatelka šd 1.C

Odpoledne v družině trávíme v herně nebo v naší třídě, chodíme ven na procházky do parku a na hřiště. Zabýváme se různými tématy a aktivitami. Prostor je pro volnou hru, deskovky, pohybové hry, hry venku s míčem, hrajeme si s hračkami a stavebnicemi, které máme ve třídě nebo herně…  V naší třídě a knihovně školy máme k dispozici i zajímavé dětské časopisy a knížky. Občas zařadíme i různé soutěže nebo motivační odměny a úkoly na základě chování dětí. Níže jen některá z našich témat, o kterých se dozvídáme zajímavosti, na tato témata pak navazují různé aktivity, experimenty a kreativní tvoření:

Barvy a světlo: Experimentovali jsme s mícháním barev, jejich ovlivňováním, sčítáním, povídali jsme si o emočním působení barev i o světelném barevném spektru. Prováděli jsme experiment s barevnými světýlky, zkoušeli jsme rozložit světlo do barevné duhy.

Obrys a tvar: Použili jsme běžné školní potřeby i hračky z herny a zdroj světla, nasvítili předměty a obkreslovali stíny i různé prodloužené nebo smrštěné. Všímali jsme si rozmanitostí tvarů, rozdílu oblých a špičatých tvarů.

Vynálezy a vynálezci: Sledovali jsme dětské krátké filmy o vynálezcích, tvořili pak společně na pevnou podložku městečko vynálezů s použitím jednoduché mechaniky, zapojili jsme i pohyblivé motorky a led světýlka.

Děti si vyzkoušely sestrojit jednoduché vynálezy, kladkostroj, zvedací páku, katapult, snažily se vytvořit i vynálezy vlastní podle svých nápadů a improvizace s materiály k recyklaci…

Také se věnujeme tradičním tématům spojených s lidmi – rodinou a kamarády, přírodou a zvířaty, civilizací, místem, kde žijeme, ročními obdobími, svátky, tradicemi a zvyklostmi..

Naposledy jsme se věnovali arktické krajině a hlavně zvířátkům Arktidy a Antarktidy. Sledovali jsme přírodopisné krátké filmy, povídali si o nich. Nakonec děti vytvořily arktické panorama doplněné papírovými zvířátky.

 

 

 

Chodíme na dětská hřiště v okolí školy a užíváme si zimních radovánek – stavíme sněhuláky, koulujeme se, krmíme ptáčky. Povídáme si o zvycích a tradicích spojených se svátkem Tří králů a také vybarvujeme omalovánky. Hrajeme různé stolní deskové , vědomostní a dovednostní hry a soutěže. Vyrábíme z barevného papíru zimní dekorace, sněhuláky, krmítko pro ptáčky, vystřihujeme sněhové vločky. Také vybarvujeme relaxační omalovánky. Pracujeme a stavíme si ze stavebnice Lego. Čteme si z dětských časopisů pohádky, řešíme hádanky, kvízy a křížovky.
Vilma Abrahámová

Vážení rodiče, milé děti,

moc nás mrzí, že nám  letos nebylo umožněno pořádat tradiční vánoční jarmark. I přes toto omezení Vám děti z deseti oddělení ŠD vyrobily a předaly krásné vánoční ozdoby, dekorace a dárky, za které jsme od Vás obdrželi finanční dar v celkové hodnotě 11.081,-Kč. Tuto částku jsme předali na dobročinné účely Nadaci Dobrý anděl. Moc si vážíme Vaší podpory a štědrosti. Je úžasné, že v této nelehké době myslíte na nejpotřebnější.

Děkujeme !

 

 


Vážení rodiče, milé děti,
již několikátým rokem se naše školní družina účastní předvánoční charitativní akce – sběr pro útulek opuštěných pejsků ” Voříškov”
Ve čtvrtek 17.12.2020 bylo odvezeno do útulku Voříškov auto plné dárků pro opuštěné kočičky a pejsky.
Těm z vás, kteří donesli zvířátkům dárky mnohokrát děkujeme !
Jste skvělí !!!

Aktivity v oddělení 1.C.

Vyrábíme a připravujeme výrobky na školní jarmark. Vybarvujeme vánoční a mikulášské omalovánky,
Vystřihujeme sněhové vločky. Malujeme zimní obrázek vodovými barvami. Chodíme na dětská hřiště v okolí školy, kde hrajeme kolektivní míčové hry například fotbal, vybíjenou a také cvičíme na provazových prolézačkách. Hrajeme také stolní, deskové, vědomostní a dovednostní hry a soutěže. Povídáme si o vánočních tradicích a zvycích, posloucháme vánoční koledy. Strojíme si ve třídě vánoční stromeček. Již několikátým rokem se účastníme charitativní dobrovolné akce „Voříškov“. Je to materiální sbírka pro útulek kočiček a pejsků. Pořádáme vánoční besídku s koledami a dárky.

Vilma Abrahámová
Vychovatelka odd. 1.C.

Již sedmým rokem probíhá v ZŠ Lupáčova sběr víček pro postiženou Natálku, který zaštiťuje školní družina. V letošním školním roce se do sběru zapojily všechny třídy prvního stupně. Z výtěžku za odevzdaná víčka mohou rodiče Natálky přispět na různé pomocné zdravotní prostředky a rehabilitaci, které nehradí zdravotní pojišťovna. Děkujeme všem, kteří nám se sběrem víček pomáhají a nejsou lhostejní.
Za první pololetí jsme předali rodině Kuchyňkových 8 plných pytlů víček.
Věříme, že tento potřebný charitativní počin bude i nadále pokračovat.
Děkujeme.
Za ŠD Hana Šípová.