Výtvarné tvoření probíhá od října do června každé úterý od 14.00 do 15.30 hodin. Kroužek navštěvuji žáci ze všech oddělení školní družiny. Účastníci jsou rozděleny do dvou skupin podle věku. První skupinu tvoří žáci 1. ročníku, druhou skupinu tvoří žáci 2. a 3. ročníku.  Cílem kroužku je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Zároveň se v již osvojených postupech průběžně zdokonalují. Naše výtvory zdobí galérie Lupa i prostory školní družiny. Zapojujeme se do nejrůznějších činností a výtvarných soutěží, například Mezinárodní výtvarní soutěž Lidice.

V koláži vidíte ukázky naší činnosti.

 

V pátek 7. 1. jsme po obědě vyrazili na kluziště pod Žižkovskou věží. Děti byly velmi statečné. Někteří neúnavně bruslily i přes množství pádů a od minula udělaly značný pokrok.

K zapůjčení jsme měli  opěrné hrazdičky.

Moc děkuji paní Donzello, která pomáhala dětem do a z bruslí a pořídila krásné fotografie.

 

Během našeho kroužku jógy si děti díky říkankám, pohádkám nebo písničkám zkoušejí jógové pozice.  Důraz není kladen na perfektní provedení pozice nebo soutěživost, ale na radost ze společného pohybu. Na úvod se naladíme na cvičení hrou, poté se pustíme do samotné jógy, která je provázena příběhem nebo písní. Děti napodobují zvířátka , skotačí, kroužek je veden formou hry. Jóga není jen o prvcích a pozicích, ale také o zábavě a nových kamarádech. Cvičení jógy rozvíjí dětskou fantazii, zlepšuje paměť, koncentraci, rovnováhu, protahuje a posiluje tělo.
 V. Abrahámová
lektorka kroužku

Vážení rodiče, milé děti,

moc nás mrzí, že se nám ani letos nepodařilo uspořádat tradiční předvánoční jarmark.
I přes toto omezení Vám děti z deseti oddělení ŠD vyrobily a předaly krásné vánoční ozdoby, dekorace a dárky, za které jsme od Vás obdrželi peněžitý dar
v celkové hodnotě 8.571,- Kč
Tuto částku jsme předali na dobročinné účely Nadaci DOBRÝ ANDĚL .
Mnohokrát děkujeme, vážíme si Vaší podpory a štědrosti.
Je úžasné, že v této nelehké době myslíte na nejpotřebnější.
Děkujeme !

První měsíc byl velmi náročný, ale děti ho zvládly obstojně. Poštěstilo se nám  a dostali jsme možnost jít do kina Aero na krásný film “Ainbo- hrdinka pralesa.” Bohužel se poté covidová situace zhoršila a my jsme se nemohli zúčastnit dalších akcí.

Nesmutnili jsme dlouho a místo toho jsme si to vynahradili vycházkami po okolí, návštěvami hřišť a různých sportovišť. I uvnitř jsme měli pestrý program. Na podzim jsme se věnovali změnám v přírodě a ukázali jsme si, jak se slaví dušičky u nás, ale i ve světě.

Přišla zima a na řadě byl náš první školní Mikuláš. Děti byly nadšené, dostaly za úkol splnit od Mikuláše, anděla a čerta pracovní list. Kdo pracovní list zvládl vypracovat, dostal sladkou odměnu.  Zbytek prosincových dnů se děti věnovaly vyrábění výrobků do Vánočního balíčku, který si před Vánočními prázdninami odnesly domů. Během prosince proběhla i akce na podporu útulku Voříškov.

Děti také podstoupily besedy v rámci preventivního programu školní družiny s různými tématy od dopravní výchovy přes vztahy mezi kamarády až po osobní bezpečí.

Byly to rušné první 4 měsíce, ale děti byly šikovné a ve všem se snažily udělat maximum.

V pátek 17. 12. se oddělení ŠD 1. A  a 3. A  předvánočně naladila procházkou Starým Městem. Naše putování vedlo od Jindřišské věže Senovážnou ulicí přes Prašnou bránu, Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. Chod orloje jsme nestihli. Za to jsme se však pokochali vystoupením iluzionisty s průhlednými kuličkami, vánočním stromem a kočárovými koňmi.

Výstava Jak se co dělávalo v podzemních prostorách Betlémské kaple nás opravdu nadchla. Starší děti poctivě hledaly s pí. vych. Schůtovou odpovědi na zajímavé otázky prostřednictvím  vystavených exponátů. Mladší děti nejvíce zaujala paní drátenice, tkalcovský stav, barvířská dílna ve staré kuchyni, hodiny s vodotryskem (a pinpongovým míčkem), hřiště s kostkami domů. Úžasné bylo nepřeberné množství vánočních ozdob a betlémů vyrobených z nejrůznějších materiálů.

Zajímavá byla všechna stanoviště starých řemesel (hrnčíř, sklář, řezbář, pekař) sice bez názorné produkce, ale s ochotným výkladem průvodců. 

Milé děti, vážení rodiče,

děkuji  Vám velmi za spolupráci v tomto kalendářním roce a  za zapojení se do 2 charitativních sbírek  “Voříškov” a “Školní jarmark”. Přeji  všem  klidné a šťastné prožití Vánoc a vše dobré v novém roce. Ať se Vám daří podle Vašich představ.

 

 

Vážení rodiče, milé děti,
již několikátým rokem se naše školní družina účastní předvánoční charitativní akce – sběr pro útulek opuštěných pejsků ” Voříškov”
V sobotu 11.12.2021 bylo odvezeno do útulku Voříškov auto plné dárků pro opuštěné kočičky a pejsky.
Těm z vás, kteří donesli zvířátkům dárky mnohokrát děkujeme !
Jste skvělí !!!
Pro Ty, kteří by rádi dodatečně přispěli je tu transparentní účet útulku: 2701084234/2010
Děkujeme a přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022 !!!

V úterý 7. 12. jsme po obědě vyrazili na kluziště pod Žižkovskou věží. Děti se velmi snažily, přestože někteří na bruslích stáli poprvé a pádů bylo mnoho. K zapůjčení jsme měli také 4 opěrné hrazdičky.

Moc děkuji paní Kaškové, která pomáhala dětem do a z bruslí a pořídila krásné fotografie.