Vzhledem k nástupu žáků do školy se poslední online setkání koná 16. 11. 2020. Děkujeme za přízeň!

Milé žákyně, milí žáci, srdečně Vás zveme na zkušební zábavné online vysílání školní družiny! Začínáme v pondělí 9. 11. 2020.

Jednotnou komunikační platformou mezi školou a žáky bude živé vysílání prostřednictvím MS Teams, odkazy pro připojení předají paní třídní učitelky.

Hlavním tématem vysílání pro první ročníky bude odpoledne plné   her, pohádek, hádanek, pohybové aktivity, jednoduché výtvarné techniky.

Pro starší děti to budou soutěže vědomostní, postřehové, kvízy, hádanky, osobní bezpečí, bezpečí v internetovém prostoru, přírodovědná tematika, dopravní tematika a spoustu námětů na výrobu dekorace, her, skládaček.

Seznam vysílacího času ŠD:

Pondělí – čtvrtek od 13:30 – do 15:00 hodin

Pondělí :  vysíláme pro 1. třídy

Úterý a čtvrtek: vysíláme pro 3. a 4. třídy

Středa: vysíláme pro 2. třídy

Těšíme se na Vás!

Vaše paní vychovatelky.

Ve šd 1.B si děti rády hrají ponejvíce s dřevěnými kostkami a s Legem. Po obědě si často čteme dětskou literaturu- nyní pohádky Josefa Lady a posléze si o obsahu pohádky povídáme a někdy jej i výtvarně ztvárníme. Děti rády kreslí a proto s obrázky hrajeme i interaktivní hry v poznávání kresby- co to je? Dále hrajeme hry- Na barvy, Na schovávání předmětů, Pantomimu a hra Kdo jsem. Snažím se dětem vytvořit příjemné “odpočinkové” prostředí s důrazem na bezpečnost a základní pravidla hygieny, společenského chování a respektu jeden k druhému.

Ivana Lehovcová

…chodíme na přírodovědné vycházky v okolí školy, hrajeme si na dětských hřištích, kde hrajeme kolektivní míčové hry, cvičíme na prolézačkách, hrajeme si na pískovištích. Sbíráme přírodní materiál- kaštany, listy, žaludy, šípky –  ze kterých vyrábíme výrobky. Hrajeme stolní, deskové, didaktické a vědomostní hry a soutěže. Stavíme si ze stavebnice Lego…

 

Vilma Abrahámová, vychovatelka 1.C

 

 

 

 

V tomto školním roce jsme opět všichni spolu a těšíme se na družinové aktivity…

A jaká témata nás letos čekají?

Kromě míčových a pohybových her venku v přírodě za pěkného počasí nás čeká: “Tvorba a upevňování hodnotového žebříčku”, “Základy finanční gramotnosti”, “Preventivní aktivity pro bezpečný život”, “Lidé, věci a svět kolem nás”,  “Svátky a tradice v Čechách” – Vánoční besídka, Velikonoce a školní jarmark, “Člověk a jeho zdraví” – relaxační techniky, zdravá strava, pozitivní myšlení, akupresura, “Environmentální myšlení” – třídíme odpad a  šetříme energiemi, trvalá udržitelnost, uhlíková stopa, flora a fauna, “Pěstitelské práce”- péče o květiny, sázíme rostlinky”, Základy ITC gramotnosti” , “Měsíc s knihou” – děti čtou dětem, “Duben – měsíc dopravní výchovy” a opět sportovní, relaxační a přírodovědné aktivity v přírodě..

Vzhledem k současné hygienické situaci jsou omezeny návštěvy kin, muzeí/výstav a  i oblíbené výlety s CK Hvězdičkou.

 

 

 

děti

ŠD – zájmová aktivita – pro školní rok 2020/2021

 

ŠD nabízí zdarma dětem v rámci své činnosti zájmovou aktivitu, která je v letošním školním roce silně ovlivněna hygienickými opatřeními, které současně naruší chod a organizaci ŠD.

Vzhledem k povinnosti dodržet doporučení v souvislosti s nemocí COVID-19, nelze spojovat jednotlivá oddělení provozu ŠD, z těchto důvodů lze většinu zájmové aktivity nabídnout pouze jednomu oddělení ŠD.

 

Knihovna a mediální centrum – bude fungovat beze změny

Schůtová Michaela

Pondělí – pátek: 12:50 – 14:00, 15:30 – 16:15 hodin

Školní knihovna je pro žáky z I. a II. Stupně. Školní knihovna je vybavena spoustou knih vhodných k samostudiu, četbě i k zpracování referátů do výuky, např. encyklopedie, anglicky psaná literatura, beletrie a v neposlední řadě časopisy. Také je možno využít internet na pěti počítačích k výše uvedeným aktivitám – studium, příprava na výuku, zhotovení referátů a vypracování domácích úkolů. Knihovna dále zajišťuje celou řadu programů, na které mají žáci volný vstup, při dodržení všech hygienických opatření ( desinfekce rukou, ústenka).

K a M centrum nabízí účast na celé řadě dalších zájmových aktivit – exkurze jednotlivých oddělení ŠD na společné čtení, prohlížení titulů, besedy a diskuse o knihách a další.
Bližší informace na webu školy – O škole – Knihovna

 

Čtenářský kroužek – bude fungovat beze změny

Barkai Gabriela

Pondělí – od 14:00 – 15:30

Vhodné pro žáky  3. – 5. tříd

Četba dobré literatury je jemnou, avšak silnou „masáží“ mozku.

Při četbě se dětem rozšíří slovní zásoba, zlepší se pravopis a vyjadřovací schopnosti, bude se dětem

lépe učit i v jiných předmětech – pochopí lépe text.

Pokud máš kladný vztah ke čtení a knihám, máš zájem o společné sdílení čtenářských zážitků a zájem o rozvíjení se vlastního čtení, tato aktivita je to pravé pro tebe.

Náplní bude:

– vést žáky k pozitivnímu vztahu ke knize (kniha je můj kamarád)

– motivace žáků ke čtení

– společné povídání o knihách

– možnost vlastního výběru knih různého zaměření moje oblíbená kniha, knihy z

čtenářského deníku, časopisy, komiksy, encyklopedie, atlasy…

– rozvoj tichého i hlasitého čtení – vyjádření kresbou, pantomima, poslech audioknihy

– možnost napsání vlastní povídky – návštěva místní knihovny

 

Již druhým rokem se naše škola se zapojila do projektu „SPORTUJ VE ŠKOLE“, který díky Asociaci školních sportovních klubů ČR rozhýbává děti ve školních družinách po celé ČR.

 

Hry s míčembudou fungovat pouze pro oddělení lektorky Vilmy Abrahámové
Čtvrtek: 12:45 – 13:30– tělocvična školy

Míčové sporty patří mezi nejoblíbenější sporty. Rozpohybujme proto také naše děti skvělými a atraktivními míčovými hrami, jakými jsou například vybíjená, házená, miniházená, kopaná. Děti se naučí základům těchto úžasných míčových her, ale také píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu a spolupracovat. Děti by se měly naučit vše o práci s míčem: driblování, házení a chytání, ale hlavně umět s míčem správně běhat a ovládat ho.

Do lekcí míčových her zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost

reakce.

 

Míčové sporty v ŠD – budou fungovat pouze pro oddělení lektorky Hany Šípové

 

Pátek: 13:00 – 14:30 hodin – tělocvična školy

Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové a zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry. Děti se pomocí her mohou učit vzájemnou úctu, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku.

Cílem je naučit děti nejen základům sportovní přípravy, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Děti by se měly naučit správně běhat, držet tělo při běhu, skákat, házet a chytat míč. Mladší školní věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností.

Hodina probíhá formou: ukázat, vysvětlit a naučit, zařazena budou motorická cvičení a kompenzační cvičení na celkový rozvoj.

Děti se naučí základy kolektivních her: fotbal, basketbal, házená, vybíjená, volejbal, florbal.

 

Deskové hry –  budou fungovat pouze pro oddělení Mgr. Saturkové Anny

Středa : 15:00 – 16:30 – VV ateliér

Hry mají pro děti v každém věku jiný význam. Pro mladší žáky jsou hlavně zábavnou cestou, jak se naučit dodržovat pravidla, vyrovnávat se s prohrou nebo myslet kreativně, rozvíjí schopnosti soustředění, sebeovládání nebo umění řešit problémy, Deskové hry mají řadu dalších benefitů – děti si při nich osvojují plánování a učí se přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí, rozvíjí kreativitu, logické myšlení, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, ale také učí vzájemné komunikaci a respektu. Není to jen koníček a zábavu, je to škola hrou. Děti se naučí hry logické, stolní, karetní, strategické a další.

 

Prevence sociálně-patologických jevů – činnost bude probíhat vždy pro jedeno oddělení ŠD. Postupně se vystřídají všechny první a druhé ročníky

 

Blanka Jeřábková

Čtvrtek 14:00 – 15.00 uč. 54

Preventivní program je zaměřen vždy na celé oddělení ŠD, 2x za měsíc proběhne workshop zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů a to zejména pro žáky z 1. a 2. oddělení ŠD. Dle aktuálních potřeb i pro žáky 3. – 4. oddělení ŠD.
Jedná se o populární a ucelený komplex výukových DVD od www.zachrany-kruh.cz , ve kterém si budeme povídat, hrát a luštit kvízy v preventivních tématech: Běžná rizika, Osobní bezpečí, Mimořádné události, Dopravní a ekologická výchova, Základy první pomoci, Prevence šikany a kyberšikany, informačních technologií (mobil a internet).
Výuka probíhá formou krásných animací na interaktivní tabuli. Žák se tak dozví mnoho zajímavého a praktického pro svůj život v současné společnosti. Naučí se rozpoznávat rizikové/nebezpečné a bezpečné situace, hledat konstruktivní řešení, zodpovědně se rozhodovat a poskytovat dle svých možností účinnou pomoc v krizových / složitých situacích. Pochopí, že je potřeba vždy klidně reagovat, nebýt lhostejný k druhému a nebát se přivolat pomoc. Letošní novinka: Velká interaktivní stolní společenská hra na téma Osobní bezpečí a pracovními listy pro žáky.

Přihláška k zájmovým aktivitám ŠD: ZDE

děti

Školní družina – Lupáčovka

Vedoucí vychovatelka: Klonová Zuzana, e-mail: klonova@lupacovka.cz,
telefon – vrátnice 222 719 321

Školní družina je v provozu : od 1. září 2020

Ranní služba: je zrušena
Odpolední služba: 11:30 – 17:30

Platba školní družiny :

Úplata za školní družinu je stanovena výměrem ředitele školy.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, ředitel školy stanoví ve školní družině úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu – ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech

Úhrada je 210,- Kč za 1 měsíc na jednoho žáka.
Bankovní spojení na účet školy : 6023-2000786399/ 0800
Variabilní symbol : datum narození žáka – ( den, měsíc, rok)
Specifický symbol: 4444

možnost plateb:
celoročně : 2.100,- Kč

2 x ročně : v období IX. – XII. měsíc: 840,- Kč
v období I. – VI. měsíc: 1.260,- Kč

měsíčně : – trvalým příkazem, v tom případě je nutné zaplatit v měsíci září
2 platby a to za IX . a X. měsíc, poslední platba do 20. 5. 2021

Do zprávy pro příjemce zadejte vždy jméno žáka a třídu, do které chodí.   

Obědy , čipové karty, karty na mléko : 

veškeré záležitosti týkající se stravy řeší paní Holá, nebo Vacíková na tel. čísle 777 477 984, mail – hola@lupacovka.cz

https://www.lupacovka.cz/jidelnicek/

 

Platba stravy č.ú. 35-2000786399 /0800

  • variabilní symbol – datum narození dítěte
   -příklad:(15062003 nar. 15. 6. 2003 )
  • uvádějte vždy jméno strávníka
  • platbu proveďte vždy do 25. v měsíci předem
  • hlaste včas změnu účtu, ze kterého platíte

Pokud dítě nemá čip – platí se u vedoucí stravování 29,-Kč/ za 1 čip.

Odhlašování obědů: odhlášku na ten samý den přijímáme do 8.00 h. ráno
• telefonicky – mobil 777 477 984 či SMS, pevná – 222 719 321
• e-mail – hola@lupacovka.cz
• e-jidelna – https://www.lupacovka.cz/odhlaseni-obedu/

Režim v ŠD :

Po skončení vyučování jsou žáci předáni p. učitelkou vychovatelce skupiny.
– kontrola přítomnosti
11:45 – 12:15 h.– společný odchod do jídelny na oběd
– desinfekce rukou, oběd a čipování ( výběr jídla )
12:15 – 14:00 h. – následuje klidné zaměstnání ( relaxační činnost, četba pohádky, poslech hudby, volné hry, odpočinek a relaxace na koberci )
14:00 – 15:30 h. výchovně – vzdělávací činnost. Pokud je pěkně počasí, tak vycházka mimo objekt školy.
15:30 h. – osobní hygiena a svačinka, pokračuje volné zaměstnání a hry, popřípadě psaní DÚ.

Odchod z školní družiny :

Doba vyzvednutí vašeho dítěte je následovná: 12:15 – 14:00 hodin
15:30 – 17:30 hodin

V době od 14:00 – 15:30 probíhá hlavní činnost nebo pobyt venku.                    V této době není možné dítě z školní družiny vyzvednout z důvodu pobytu celých nespojených oddělení mimo budovu školy

Běžné vyzvedávání dítěte rodičem, či osobou, která je uvedena v
zápisním lístku:

Pokud žák odchází sám, či je vyzvednut zákonným zástupcem z ŠD
( např. na jiný mimoškolní kroužek ), do budovy školy a ŠD se již nevrací !!!      

Pokud dítě vyzvedáváte pomocí videotelefonů, pokyny k užívání jsou na nástěnce vedle videotelefonu.

Vyzvedávání přes službu ve vrátnici : nahlásíte ve vrátnici jméno dítěte a oddělení ŠD. Vychovatelka pošle vaše dítě podívat se k vrátnici, následně dítě nahlásí vychovatelce osobu, která dítě vyzvedá. Vychovatelka provede kontrolu, že jde o osobu, která je oprávněna dítě vyzvednout a dítě posílá domů.

Samostatné odchody žáků domů: Nedoporučujeme !!!

Pokud je v Zápisním lístku řádně vyznačeno, že dítě bude chodit stále ve vyznačený čas a den samo domů, vychovatelka je přesně v určenou hodinu pustí samotné.

Mimořádné vyzvedávání dětí z ŠD:

Žádáte-li dítě vyzvednout v jiné době, která je uvedena v Zápisním listu, napište na lístek vzkaz vychovatelce, na kterém bude váš požadavek: jméno žáka, datum, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Taktéž je nutnost uvést slovo, že odchází sám.                                                                                                                           Další možností je poslání zprávy prostřednictvím portálu www.skolaonline.cz

Žák nebude propuštěn sám prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky !!!

  Pozdní odchody z ŠD:

Pokud žák opakovaně a bez prokazatelného důvodu zůstává v školní družině i po skončení jejího provozu ( tj. po 17:30 h. ), bude se zákonnými zástupci žáka zahájeno správní řízení ve smyslu platných předpisů.

Do družiny doporučuji :
– papírový ručník, utěrky
– oblečení do herny a na vycházky ( popř. i starší obuv ) v pevné tašce
– denně svačinku a láhev tekutin, popř. malý ubrousek
– dětské nůžky a lepidlo ( stačí jako součást vybavení do školy )
– čip na oběd na šňůrce (čipy zůstávají ve ŠD)
– 1 krabici papírových kapesníčků

Do družiny nedoporučuji:
– Mobilní telefon a jiná elektronická zařízení, drahé předměty, větší obnos peněz – na vlastní zodpovědnost !

Zájmová činnost školy:

Od měsíce října zahajují zájmové útvary školy svoji činnost.                                         V této návaznosti budou rodičům rozdány Zápisní lístky, aby mohli zapsat, jakých kroužků a kdy se jich žáci účastní.
Při odchodu na zájmový útvar si lektor žáka vyzvedne v oddělení ŠD a po skončení kroužku jej vrátí zpět.

 

Odhláška z ŠD:

Pokud je dítě nemocno, můžete je odhlásit z ŠD prostřednictvím:
• e-mailu – vychovatelka skupiny- příjmení@lupacovka.cz
• telefonicky na č. 222 719 321
• mail: klonova@lupacovka.cz

Poznámka:

Pokud má vaše dítě nějaké omezení, léky, alergie, je nutné to pečlivě zapsat do zápisních lístků.
Taktéž je nutné zdůraznit např. zákaz styku určitým osobám s dítětem (soudně doloženo), či střídavá péče.
Pokud nastanou jakékoliv problémy, či budete-li mít dotazy a připomínky, přijďte za mnou, mile ráda vám budu nápomocna.

Vážení rodiče, přejeme vám i vaším dětem úspěšný školní rok !

 

děti

Bezpečně na prázdniny
Léto je časem prázdnin, dovolených, her a dovádění. Bohužel právě v létě se zraní nejvíce dětí, a taktéž většina z nich zapomíná na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. Přitom návyky, které si děti osvojí již v raném věku, si pak s sebou nesou do dospělosti. Proto je vhodné i v období volna a školního odpočinku vést děti k zásadám bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života, a nevystavovat je zbytečným rizikům úrazu, či jinému nežádoucímu chování.

Zajistit program pro děti na dva měsíce školního volna není pro mnoho rodičů zrovna snadným úkolem. Děti se mnohdy pohybují i samy bez dozoru dospělých. Těm pak nezbývá nic jiného, než se s dětmi domluvit na určitých pravidlech, důvěřovat jim, ale zároveň si jejich dodržování prověřovat.

Dítě, které je doma samo, by nemělo:
-otvírat cizím lidem
-sdělovat prostřednictvím komunikačních nástrojů informaci o tom, že je doma samo
-při odchodu z bytu zapomenout na bezpečné zajištění oken a uzamčení dveří
-v prostoru na ulici nosit viditelně klíče
-chodit kamkoliv s cizími lidmi či cokoliv od nich přijímat
-počínat si neopatrně v silničním provozu

Dítě, které vyjíždí na kolo, by nemělo:
-používat kolo ve špatném technickém stavu bez vybavení světly a odrazkami
-vyjíždět bez helmy, chráničů a reflexních prvků
-jezdit mimo vyznačené trasy či cyklostezky
-hazardovat riskantní jízdou se svým zdravím

Dítě, které vyráží k vodě, by nemělo:
-vstupovat do vody samo
-koupat se ve vodách, které jsou pro ně neznámé (proudy, dno)
-přeceňovat své plavecké síly
-plout na loďkách či vorech bez plovací vesty

V období prázdnin rodiče často vysílají své děti na letní dětské tábory či jiné pobytové akce. Dopředu by však měli dobře prověřit organizátory takových akcí, neb nezřídka se do týmů vedoucích a opatrovníků hlásí lidé s bohatou trestní minulostí. Děti je opravdu zbytečné vystavovat riziku sexuálního obtěžování či zneužívání, proto by pobyt dítěte mimo domov měl být prověřený a bezpečný.

Dospívající zase často využívají nepozornosti rodičů a volného prázdninového režimu ke zneužívání alkoholu a experimentování s marihuanou či jinými návykovými látkami. Z nudy se často dopouští vandalství, sprejerství a poškozování cizí věci. I v momentech večerních vycházek mladých s partičkou vrstevníků je dobré mít situaci pod kontrolou.

Základní desatero doporučení pro bezpečnou jízdu na kole:
Jezdi co nejblíže u pravého okraje silnice a stále pozorně sleduj provoz okolo sebe.
Při změně směru jízdy dej včasné a zřetelné znamení paží. Rozhlédni se, zda to ostatní vidí.
Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole.
Nevoz na kole předměty, které by tebe nebo ostatní účastníky provozu ohrožovaly.
Své úmysly dávej vždy najevo včas, aby tě ostatní řidiči a chodci pochopili.
Na přechodu pro chodce dej přednost přecházejícím chodcům.
Respektuj dopravní značky, světelné signály a pokyny policistů.
Při jízdě používej ochrannou přilbu, chrániče a reflexní prvky.
Tam, kde je vyznačena cyklistická stezka, používej ji.
Starej se o své kolo, o jeho technický stav a vybavení.

Základní desatero bezpečné chůze a pohybu chodce v silničním provozu:
Na chodníku choď po pravé straně, co nejdále od vozovky. Nechoď po obrubníku.
Nebraň ostatním chodcům v chůzi, chodník není místem na hraní.
Tam, kde chodník není, jdi po levém okraji silnice.
Na silnici se chodí vlevo. Na nepřehledných místech a v hustém provozu vždy za sebou.
Vozovku přecházej vždy na přechodech pro chodce nebo pomocí nadchodů a podchodů.
Před vstupem do vozovky se vždy rozhlédni na obě strany.
Nepřecházej vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Přecházej pouze na přehledných místech, kde je dobrý rozhled na obě strany.
Při přecházení vozovky se počínej opatrně, a zbytečně se tam nezdržuj.
Nos pestré oblečení, využívej reflexní prvky.

Základní desatero bezpečného chování:
Nikdy nenos viditelně klíče od bytu.
Pokud jsi doma sám, neotvírej cizím lidem.
Nechoď nikam s neznámými lidmi.
Dávej si pozor na cizí lidi v domě.
Neboj se požádat o pomoc dospělého člověka.
Při odchodu z bytu zkontroluj, zda si řádně uzamkl dveře.
Od neznámých lidí si neber žádné sladkosti.
Pokud ti někdo vyhrožuje nebo ubližuje, svěř se rodičům nebo někomu blízkému, kterému důvěřuješ.
I ty sám si můžeš přivolat pomoc na tísňových linkách.

Pamatuj si dobře důležitá telefonní čísla: Policie ČR – 158, Hasiči – 150, Záchranka – 155

 

www.policie.cz