PROJEKT ŠABLONY III PRO ZŠ LUPÁČOVA

2021 – 2023

ZŠ Lupáčova se zapojila do projektu Šablony III pro ZŠ Lupáčova, který je realizován ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023.

Projekt Šablony III pro ZŠ Lupáčova je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP VVV) a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu je CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019494

V rámci Šablon III škola realizuje následující aktivity:

  1. Personální podpora: ve škole působí školní psycholog a školní speciální pedagog. Činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školním psychologem je PhDr. Petr Beroušek (berousek@lupacovka.cz), kancelář č. 90 ve 3. patře. Školní speciální pedagožkou je Mgr. Milada Tumpachová (tumpachova@lupacovka.cz), kancelář č. 90 ve 3. patře.
  2. Projektový den ve výuce

—>LOGO PROJEKTU<—-