PROJEKT EU-OP JAK ŠABLONY I ZŠ LUPÁČOVA

2023 – 2025

ZŠ Lupáčova se zapojila do projektu EU-OP JAK Šablony I ZŠ Lupáčova, který je realizován ve školním roce 2023/2024 a 2024/2025.

Projekt Šablony pro ZŠ Lupáčova je financován z Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu je

CZ.02.02.XX/00/22_002/0002942

V rámci Šablon škola realizuje následující aktivity:

Základní škola

  1. Personální podpora: ve škole působí školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školním psychologem je PhDr. Petr Beroušek (berousek@lupacovka.cz), kancelář č. 90 ve 3. patře.
  2. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  3. Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Školní družina

  1. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD

–>LOGO PROJEKTU<–