Pravidla pro výběr dodavatele               č. j.    ZS LUP  94/2024 ze dne 5. 4. 2024

 

Plynová výklopná pánev o objemu 80 litrů

 

V souladu s paragrafem 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění stanovuji tyto podmínky pro výběr dodavatele následující akce:

 

 

 1. Zadavatel

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

Lupáčova 1/1200, Praha 3, 130 00

Zastoupená: Mgr. Jiřím Kopeckým

IČO:  63831368

 

 1. Předmět dodávky

Plynová výklopná pánev o objemu 80 litrů (litinová) – 2 kusy

 

 1. objem 80 litrů
 2. rozměr: šíře 80 – 85 cm, výška 85 – 90 cm  a hloubka 90 – 95 cm
 3. litinová vana
 4. integrovaný systém napouštění vany
 5. celá plocha poklopu pánve zaručující odkládací plochu
 6. doprava, montáž, včetně výměny stávajících napojovacích prvků k plynové soustavě, zaškolení personálu
 7. demontáž, vystavení vyřazovacího protokolu a ekologická likvidace stávajících pánví

 

 1. Datum plnění

Nejlépe 1. – 4. 7. 2024 nebo 8. – 10. 7. 2024, případně dle domluvy.

 

 1. Místo plnění

Základní škola Lupáčova 1/1200, Praha 3

 

 1. Způsob zpracování nabídky
 • Cenová nabídka
 • Doklady související dle platné zákonné úpravy:
  • krycí list nabídky,
  • prohlášení o splnění základní způsobilosti
  • čestné prohlášení k splnění technické kvalifikace
  • výpis z obchodního rejstříku
  • výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

 

 

 1. Kritéria hodnocení
 1. splnění požadavků dle bodu 2. Předmět dodávky
 2. nabídková cena
 3. garance min. 24 měsíců
 4. garance dostupnosti náhradních dílů
 5. dostupný garanční servis
 6. obchodní a platební podmínky

 

 1. Vyhodnocení nabídek

Termín pro odevzdání nabídky:  do 30. 4. 2024. Prohlídka místa instalace před podáním nabídky vhodná.

Termín vyhodnocení nabídek:    do  7. 5. 2024.

 

Nabídka bude předána zadavateli:

– osobně

– datovou schránkou na adresu DS y65fqa8

– emailem s uznaným elektronickým podpisem

– poštou

se všemi doklady, které jsou uvedeny ve výše citovaném zákoně.

 

S vítězem výběrového řízení bude uzavřena smlouva podle platných právních předpisů.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez náhrady zrušit.

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Kopecký

Ředitel základní školy