Pravidla pro výběr dodavatele č. j. ZS LUP 160/2024 ze dne 8. 7. 2024

Server školy

V souladu s paragrafem 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění stanovuji tyto podmínky pro výběr dodavatele následující akce:

 

 1. Zadavatel

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

Lupáčova 1/1200, Praha 3, 130 00

Zastoupená: Mgr. Jiřím Kopeckým

IČO:  63831368

 

 1. Předmět dodávky

Výměna serveru školy, včetně zařízení serverovny, záložního úložiště a zdroje, dle níže uvedené technické specifikace.

Technická specifikace:

Součástí dodávky je doprava, veškerá instalace včetně elektroinstalace, dále demontáž stávajících zařízení, vystavení vyřazovacího protokolu a ekologická likvidace.

 

 1. Datum plnění

Nejpozději do 30. 10. 2024, případně dle domluvy.

 

 1. Místo plnění

Základní škola Lupáčova 1/1200, Praha 3

 

 1. Způsob zpracování nabídky
 • Cenová nabídka
 • Doklady související dle platné zákonné úpravy:
  • krycí list nabídky,
  • prohlášení o splnění základní způsobilosti
  • čestné prohlášení k splnění technické kvalifikace
  • výpis z obchodního rejstříku
  • výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

 

6. Kritéria hodnocení

 •  splnění požadavků dle bodu 2. Předmět dodávky
 •  nabídková cena
 • garance min. 24 měsíců a dále dle technické specifikace
 • garance dostupnosti náhradních dílů
 • dostupný garanční servis
 • obchodní a platební podmínky

 

 1. Vyhodnocení nabídek

Termín pro odevzdání nabídky: do 16. 8. 2024. Prohlídka místa instalace před podáním nabídky vhodná.

Termín vyhodnocení nabídek: do 19. 8. 2024.

 

Nabídka bude předána zadavateli:

– osobně

– datovou schránkou na adresu DS y65fqa8

– emailem s uznaným elektronickým podpisem

– poštou

se všemi doklady, které jsou uvedeny ve výše citovaném zákoně.

 

S vítězem výběrového řízení bude uzavřena smlouva podle platných právních předpisů.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez náhrady zrušit.

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Kopecký

ředitel základní školy