ENVIRO KURZ 5. ROČNÍK 16. 9. – 20. 9. 2024

Ve dnech 16. 9. – 20. 9. 2024 se uskuteční environmentální kurz žáků 5. ročníku v hotelu Energetik, Pec pod Sněžkou. Informace o platebních podmínkách – specifický symbol – budou předány zákonným zástupcům v květnu 2024. Kromě prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti s datem odjezdu a evidenční karty zdravotní pojišťovny (budou se vybírat až u autobusu)  je třeba ostatní dokumenty odevzdat třídní učitelům ve škole do 9. 9. 2024. Pobyt začíná v pondělí 16. 9. 2024 obědem, končí v pátek 20. 9. 2024 obědem.

–>INFOKARTA HOTEL ENERGETIK

–>POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI – odevzdat při odjezdu 16. 9. 2024 u autobusu

–>Dotazník – zdravotní stav žáka – pro organizátora – odevzdat při odjezdu 16. 9. 2024 u autobusu

–>ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST – odevzdat paní třídní učitelce do 9. 9. 2024

zdravotní způsobilost je platná 2 roky, ale musí platit nejméně do 20. 9. 2024

–>SOUHLAS S FOTKAMI – zpracování osobních údajů<– odevzdat paní třídní učitelce do 9. 9. 2024

INFORMACE PŘED ODJEZDEM:

Co nezapomenout s sebou
– Přezůvky pro pohyb v areálu hotelu
– Sportovní oblečení – varianta pro pobyt venku i dovnitř
– Sportovní obuv
– Turistická obuv
– Spodní prádlo, ponožky a teplé oblečení na 5 dnů
– Pyžamo
– Hygienické potřeby (kartáček, pasta, mýdlo, šampon, krém)
– Léky (pokud dítě nějaké pravidelně používá)
– Láhev na vodu
– Peníze na nákup drobného občerstvení nebo merche (volitelné)
Často kladené otázky
Jaký je denní režim na kurzech?
Děti, s výjimkou příjezdového a odjezdového dne mají dvakrát denně Enviro program (ráno a odpoledne), dále jednou denně absolvují doplňkový pohybový blok. Každý večer je připraven tematický zábavní program (výtvarný, hudební, bojovka, stolní hry, disco). Každý blok trvá devadesát minut.

Lze nějak upravit program?
Na všem se lze domluvit. Zároveň jsme ale rádi, když je za námi vidět kvalitně odvedená práce a kromě dětských úsměvů i co největší rozšíření znalostí.

Jaká je politika v případě špatného počasí?
Snažíme se s dětmi trávit venku co nejvíce času. Pokud to ale počasí neumožní, přesunuje se venkovní program dovnitř a je nahrazen alternativními činnostmi.

Je přítomen lékař?
Máme kontakty na pediatry v okolí všech našich objektů pro případ nečekaných zdravotních komplikací u žáků. Zároveň máme vždy k dispozici automobily s autosedačkami, pro možnost převozu dětí do nejbližší nemocnice.

Kolik je instruktorů?
Máme vždy dostatečný počet zkušených a kvalifikovaných instruktorů na každou skupinu. Žáci jsou rozděleni do družstev po cca dvaceti.

Jaká bezpečnostní opatření jsou zajištěna pro děti během školy v přírodě?
Bezpečnost dětí je naší prioritou. Během školy v přírodě budou děti pod dohledem zkušených učitelů a instruktorů. Aktivity jsou navrženy tak, aby byly bezpečné a vhodní pro danou věkovou skupinu dětí. Kromě toho se řídíme všemi bezpečnostními pokyny a opatřeními, která jsou relevantní pro dané aktivity.

Může mít s sebou dítě telefon? Případně jak ho můžu kontaktovat?
Doporučujeme, aby si děti s sebou nebraly drahé elektronické přístroje. V případě potřeby můžete děti kontaktovat prostřednictvím učitelů. Mějte prosím na paměti, že jedním z hlavních cílů školy v přírodě je posílit sociální interakci a nezávislost dětí, takže časté telefonáty nejsou ideální. V jejich vlastním zájmu tedy prosím volejte pouze ve výjimečných případech.

Co se bude dít, pokud se mé dítě bude cítit nekomfortně nebo se mu bude stýskat?
S dětmi vždy komunikujeme na partnerské bázi, s respektem a pochopením. Snažíme se je pozitivně motivovat a vyřešit všechny případné problémy. V případě nutnosti budeme ovšem rodiče sami kontaktovat a věříme, že společně najdeme nejlepší možné řešení.

Jaká je storno politika v případě, že se dítě nemůže zúčastnit kurzu?

Pokud se dítě nemůže kurzu zúčastnit, informujte nás co nejdříve. V případě zrušení účasti dostatečně včas vrátíme plnou výši částky. Pokud dítě odjede z kurzu z důvodu nemoci nebo zranění, snažíme se vrátit poměrnou částku.

Co dělat, když si nemůžu dovolit kurz zaplatit?

Pobytové akce pro školy jsou nejlepší možností, jak děti socializovat a stmelit jejich kolektiv. Je proto důležité zapojit do kurzů, pokud možno, všechny děti. Velmi intenzivně vnímáme současnou ekonomickou situaci a její dopady do rodin a snažíme se stále držet veškeré naše kurzy v cenových relacích tak, aby byly dostupné pro všechny rodiny. Je důležité zmínit, že pro účely škol v přírodě, lyžařských výcviků a dalších jednorázových výdajů při vzdělávání dětí, slouží v těchto případech např. jednorázová dávka mimořádné pomoci v hmotné nouzi na náklady související se vzděláváním nebo zájmovou činností dětí (mop.pdf (ochrance.cz) ), dále možnost čerpat příspěvky od zdravotních pojišťoven, z FKSP příspěvků zaměstnavatelů rodičů, z městských fondů či z fondů škol apod.

–>KARTA ÚČASTNÍKA – odevzdat paní třídní učitelce do 9. 9. 2024

–>EVIDENČNÍ KARTA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY – odevzdat spolu s pravidelně užívanými léky při odjezdu u autobusu zdravotníkovi

–>Příspěvky pojišťoven 2024