ENVIRO KURZ 5. ROČNÍK 18. 9. – 22. 9. 2023

Ve dnech 18. 9. – 22. 9. 2023 se uskuteční environmentální kurz žáků 5. ročníku v rekreačním středisku Lites. Informace o platebních podmínkách – specifický symbol – byly předány zákonným zástupcům na konci minulého školní roku. Kromě prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti s datem odjezdu a evidenční karty zdravotní pojišťovny (budou se vybírat až u autobusu)  je třeba ostatní dokumenty odevzdat třídní učitelům ve škole do XX. XX. 2023. Pobyt začíná v pondělí 18. 9. 2023 obědem, končí v pátek 22. 9. 2023 obědem.

–>INFO REKREAČNÍ STŘEDISKO LITES

–>POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI – odevzdat při odjezdu 18. 9. 2023 u autobusu

–>ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST – odevzdat paní třídní učitelce do xx. xx. 2023

zdravotní způsobilost je platná 2 roky, ale musí platit nejméně do 22. 9. 2023

–>INFORMACE PŘED ODJEZDEM

–>KARTA ÚČASTNÍKA – odevzdat paní třídní učitelce do xx. xx. 2023

–>EVIDENČNÍ KARTA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY – odevzdat spolu s pravidelně užívanými léky při odjezdu u autobusu zdravotníkovi (H. Šípová)