ZŠ Lupáčova je zapojena do projektu:

Investice do ZŠ, Praha 3, Lupáčova 1/1200, za účelem zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a investice do pořízení výukových pomůcek pro práci se žáky dle jejich SVP a investice do vybavení potřebného pro rozvoj KK žáků

 

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. Dojde k obnově učebny chemie, laboratoře chemie i k posílení vnitřní konektivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků.

 

–>PLAKÁT<–